T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/10/2018

Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi

Bağlı hastanelerimizde, sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması için gerekli koordinasyonu sağlamak, bu konuda tüm iş ve işlemleri yürütmek


Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerinin çalışmalarında destek olup, danışmanlık yapmak


Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün aylık, üç aylık ve yıllık olarak talep ettiği formları tanzim edip gönderimini sağlamak


Bakanlığın talimat ve duyurularını hastanelere tamim etmek


Ebelere yönelik güncel yaklaşımlarla doğuma bakış eğitimi


Gebe sınıfı verilerini içeren formun aylık olarak hastanelerden alınarak Bakanlığımız Dinamik veri Girişi sistemine girmek


Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ile ilgili iş ve işlemler, personelin eğitim işleri


Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi(AMATEM), Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri kapsamındaki tüm iş ve işlemler. Merkezlerdeki personel eğitimleri ve Bakanlığın aylık, altı aylık talep ettiği formların tanzim edilip gönderilmesi


Çocuk İzlem Merkezi(ÇİM) ile ilgili tüm iş ve işlemler, personel eğitimleri, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün aylık, altı aylık talep ettiği formların ve faaliyet raporunun tanzim edilip gönderilmesi


Çocuk psikiyatrisi ve Otizim Merkezi ile ilgili iş ve işlemler


Bakanlığın talimat ve duyurularını hastanelere tamim etmek


Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

 

Dr. Emine KARABACAK
(Uzman) 4137


Dilek BAYATLI 
(Ebe) 4057