T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Muhasebe Birimi

Güncelleme Tarihi: 26/06/2020

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI ve SOYADI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIMUHASEBE BİRİMİMuhasebe Yetkilisi ( Konya 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığına Bağlı Sağlık Tesislerine ait Döner Sermaye iş ve işlemlerini ilgili kanunlar çerçevesinden yürütmek, takip ve kontrolünü yapmak.Uzman YALÇIN TÜRKER (MUHASEBE YETKİLİSİ)
Konya Beyhekim Devlet, Beyhekim ADSM, Konya ADSH, Ilgın, Yunak, Hüyük, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Sarayönü, Yunak Devlet Hastanelerine ait Muhasebe Birimine ait tüm iş ve işlemlerin yapılmasını organize etmek, kontrolünü sağlamak, Muhasebe Biriminin alt birimi olan Vezne Biriminin tüm iş ve işlemlerinin kontrol ve takibini yapmak. 1-) Her ayın ilk 10 günü içerisinde sağlık tesislerimizin ihale yoluyla almış oldukları temizlik, güvenlik vb. personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırdıkları personel hak ediş ödemelerinin kontrolü ve muhasebeleştirilmesi ile ödenmesini sağlanmak,
2-) Genel Sekreterlikten planlanarak gönderilen ödeneklerin muhasebe kayıtlarının oluşturulması,
3 -) Döner Sermayeli personellerin maaş ödemeleri ile kapsam dâhilinde yapılan diğer özlük ödemelerini gerçekleştirmek,
4-) Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesi kapsamında sağlık tesisi idarecileri ile birlikte planlama yaparak firma ödemelerini gerçekleştirmek,
5-) Her ayın 26. gün sonuna kadar vergi ödemelerini gerçekleştirmek,
6-) Her ayın son iş günü SGK prim ödemelerini gerçekleştirmek,
7-) Her ayın 20. gün sonuna kadar Hazine ve Merkez paylarını ödemelerini gerçekleştirmek,
8-) Her ayın 13. gün sonuna kadar döner sermaye personelinin maaşlarını ve sabitlerini ödemek,
9-)Sağlık tesislerimizin elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliğe bağlı ödemelerini zamanında ödemek,
10-) Çeşitli nitelikte mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait ödeme evraklarının ilgili mevzuat dahilinde kontrol ederek muhasebeleştirilmesini sağlamak,
11-) Hastane veznelerinden tahsilatı yapılan tutarların kontrol edilerek muhasebeleştirilmesini sağlamak,
12-) Muhasebeleşen evrakların Sayıştay denetimine tabi olan asıl nüshalarının tasnif edilerek arşive kaldırılmasını sağlamak,
13-) Gelen – giden evrakların takip işlemlerini yapmak,
14-) Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri tarafından kasadan yapılan iadelerin kontrol edilmesi,
15-) Kesin teminat mektuplarının hesaba alınması, saklanması ve iadesi işlemlerini gerçekleştirmek,
16-) Gönderme listelerinin bankaya gönderilmeden önce hak sahipliği ve banka hesap bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek,
17-) Günlük banka ekstrelerinin kontrolünü gerçekleştirmek,
18-) Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
YALÇIN TÜRKER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİSİ)
KENAN ER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
Konya Akşehir, Doğanhisar, Ereğli ADSM, Hadim, Kadınhanı, Numune, Seydişehir, Dr. Ali Kemal Belv. KDH, ve Çumra Devlet hastanelerine ait Muhasebebe Birimine ait tüm iş ve işlemlerin yapılmasını organize etmek, kontrolünü sağlamak, Muhasebe Biriminin alt birimi olan Özlük Maaş Biriminin tüm iş ve işlemlerinin kontrol ve takibini yapmak, 1-) Her ayın ilk 10 günü içerisinde sağlık tesislerimizin ihale yoluyla almış oldukları temizlik, güvenlik vb. personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırdıkları personel hak ediş ödemelerinin kontrolü ve muhasebeleştirilmesi ile ödenmesini sağlanmak,
2-) Genel Sekreterlikten planlanarak gönderilen ödeneklerin muhasebe kayıtlarının oluşturulması,
3 -) Döner Sermayeli personellerin maaş ödemeleri ile kapsam dâhilinde yapılan diğer özlük ödemelerini gerçekleştirmek,
4-) Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesi kapsamında sağlık tesisi idarecileri ile birlikte planlama yaparak firma ödemelerini gerçekleştirmek,
5-) Her ayın 26. gün sonuna kadar vergi ödemelerini gerçekleştirmek,
6-) Her ayın son iş günü SGK prim ödemelerini gerçekleştirmek,
7-) Her ayın 20. gün sonuna kadar Hazine ve Merkez paylarını ödemelerini gerçekleştirmek,
8-) Her ayın 13. gün sonuna kadar döner sermaye personelinin maaşlarını ve sabitlerini ödemek,
9-)Sağlık tesislerimizin elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliğe bağlı ödemelerini zamanında ödemek,
10-) Çeşitli nitelikte mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait ödeme evraklarının ilgili mevzuat dahilinde kontrol ederek muhasebeleştirilmesini sağlamak,
11-) Hastane veznelerinden tahsilatı yapılan tutarların kontrol edilerek muhasebeleştirilmesini sağlamak,
12-) Muhasebeleşen evrakların Sayıştay denetimine tabi olan asıl nüshalarının tasnif edilerek arşive kaldırılmasını sağlamak,
13-) Gelen – giden evrakların takip işlemlerini yapmak,
14-) Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri tarafından kasadan yapılan iadelerin kontrol edilmesi,
15-) Kesin teminat mektuplarının hesaba alınması, saklanması ve iadesi işlemlerini gerçekleştirmek,
16-) Gönderme listelerinin bankaya gönderilmeden önce hak sahipliği ve banka hesap bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek,
17-) Günlük banka ekstrelerinin kontrolünü gerçekleştirmek,
18-) Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
YALÇIN TÜRKER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİSİ)
MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
Konya Sağlık Bilimleri Üni KEAH, Akşehir ADSM, Kulu, Bozkır ve Cihanbeyli Devlet hastanelerine ait tüm iş ve işlemlerin yapılmasını organize etmek, kontrolünü sağlamak, Muhasebe Biriminin alt birimi olan İcra ve Temlik Biriminin tüm iş ve işlemlerinin kontrol ve takibini yapmak, 1-) Her ayın ilk 10 günü içerisinde sağlık tesislerimizin ihale yoluyla almış oldukları temizlik, güvenlik vb. personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırdıkları personel hak ediş ödemelerinin kontrolü ve muhasebeleştirilmesi ile ödenmesini sağlanmak,
2-) Genel Sekreterlikten planlanarak gönderilen ödeneklerin muhasebe kayıtlarının oluşturulması,
3 -) Döner Sermayeli personellerin maaş ödemeleri ile kapsam dâhilinde yapılan diğer özlük ödemelerini gerçekleştirmek,
4-) Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesi kapsamında sağlık tesisi idarecileri ile birlikte planlama yaparak firma ödemelerini gerçekleştirmek,
5-) Her ayın 26. gün sonuna kadar vergi ödemelerini gerçekleştirmek,
6-) Her ayın son iş günü SGK prim ödemelerini gerçekleştirmek,
7-) Her ayın 20. gün sonuna kadar Hazine ve Merkez paylarını ödemelerini gerçekleştirmek,
8-) Her ayın 13. gün sonuna kadar döner sermaye personelinin maaşlarını ve sabitlerini ödemek,
9-)Sağlık tesislerimizin elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliğe bağlı ödemelerini zamanında ödemek,
10-) Çeşitli nitelikte mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait ödeme evraklarının ilgili mevzuat dahilinde kontrol ederek muhasebeleştirilmesini sağlamak,
11-) Hastane veznelerinden tahsilatı yapılan tutarların kontrol edilerek muhasebeleştirilmesini sağlamak,
12-) Muhasebeleşen evrakların Sayıştay denetimine tabi olan asıl nüshalarının tasnif edilerek arşive kaldırılmasını sağlamak,
13-) Gelen – giden evrakların takip işlemlerini yapmak,
14-) Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri tarafından kasadan yapılan iadelerin kontrol edilmesi,
15-) Kesin teminat mektuplarının hesaba alınması, saklanması ve iadesi işlemlerini gerçekleştirmek,
16-) Gönderme listelerinin bankaya gönderilmeden önce hak sahipliği ve banka hesap bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek,
17-) Günlük banka ekstrelerinin kontrolünü gerçekleştirmek,
18-) Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
YALÇIN TÜRKER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİSİ)
BÜLENT UÇAR UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
Konya İl Sağlık Müdürlüğü 2 Döner Sermaye Saymanlığı adına 24 sağlık tesisinin
1- Kesin Teminat Mektuplarının Kayıt altına alınması,
2- Kesin Teminat Mektuplarının Kayıttan Düşürülmesi,
3- Günü Geçmiş Kesin Teminat Mektuplarının kayıttan düşürülmesi,
4- Muhasebe yetkilisi izin, görev vb. nedenlerle görevden ayrılması durumunda devir işlemlerinin yapılması,
5- Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin görevlendirilmesi veya görevlendirilmelerinin sonlandırılması,
6- 2489 sayılı kefalet kanunun 7. ve 8. maddelerinde belirtilen vezne kontrollerinin takibi,
7- Kefalet kanunu gereği kefalet kesintilerinin takibi,
8- Muhasebe yetkilisi mutemedi alındı belgeleri ve kasa defteri kontrolleri,
9- Muhasebe yetkilisi mutemedi alındı belgelerinin teminini sağlamak.
KENAN ER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD)
REŞAT ÇİFTCİ (VEZNE BİRİMİ)
KENAN ER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD)
OSMAN YALÇIN (VEZNE BİRİMİ)
KENAN ER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD)
EMİN KOÇAK (VEZNE BİRİMİ)
Konya Ereğli Devlet, Hüyük Devlet ve Yunak Devlet Hastanelerinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.KENAN ER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD)
RABİA ŞAHİN (TETKİK KONTROL BİRİMİ)
Konya Beyhekim Devlet Hastanesi ve Beyhekim ADSM nden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.KENAN ER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD)
HÜSEYİN USLU (TETKİK KONTROL BİRİMİ)
Konya Karapınar ve Ilgın Devlet Hastanelerinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
KENAN ER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD)
SEYİT ÜNLÜ (MUHASEBE İŞLEM BİRİMİ)
Konya Karapınar , Ilgın Devlet ve Konya ADS Hastanes inden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.KENAN ER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD)
İBRAHİM HALİL DURAK (TETKİK KONTROL BİRİMİ )
KonyaBeyşehir ve Kulu Devlet Hastanelerinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.BÜLENT UÇAR UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD) KENAN ER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD)
İLKER ÖLMEZ (TETKİK KONTROL BİRİMİ )
Konya Beyşehir Devlet, Hüyük Devlet Ve Yunak Devlet Hastanelerinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
KENAN ER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD)
DİLEK YAMAN (ŞİRKET PERSONELİ)
Konya Ereğli Devlet, Beyhekim ADSM, Sarayönü Devlet Hastanelerinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
KENAN ER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD)
YASEMİN ÇETİNER (ŞİRKET PERSONELİ )
Konya ADSH ve Beyhekim Devlet Hastanelerinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
KENAN ER UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD)
LEYLA AKGÜN (ŞİRKET PERSONELİ )
Konya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 24 sağlık tesisinin Kadrolu ve Sözleşmeli personele ait aşağıda belirtilen özlük ödemelerinin;
1- Maaş (Kadrolu- sözleşmeli)
2- Ek Ödeme (Mesai içi - Mesai Dışı)
3- D.S.S.Ö.
4- Tabip Dışı Personel Sabit Ödemesi,
5- Yönetisi Sabit Ödemesi
6- Yönetici Sabit Dışı Ödemesi
7- Nöbet - İcap Nöbet Ödemeleri,
8- Aylık Mahsuplaşma,
9- Yolluk Ödemeleri,
10- Zorunlu mesleki Sigorta ödemeleri,
11- Maaş farkları,
Bordrolarının ve banka listelerinin incelenmesi tetkik ve kontrolü yapılmaktadır. İnceleme sonucu ilgili hastanelerin muhasebe işlemlerini yürüten uzman arkadaşa evrak teslimi yapılarak ödemenin ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
SERKAN ARIK ( ÖZLÜK VE MAAŞ BİRİMİ)
MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
HARUN BAYRAKTAR (ÖZLÜK VE MAAŞ BİRİMİ)
MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
ÇİĞDEM DİNÇ (ÖZLÜK VE MAAŞ BİRİMİ)
MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
UĞUR BÜLENT KOÇAK ( ÖZLÜK VE MAAŞ BİRİMİ)
MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
AHMET MUSA KAYA ( ÖZLÜK VE MAAŞ BİRİMİ)
Konya Numune Hastanesinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.) MURAT TEKSOY (TETKİK VE KONTROL BİRİMİ)
Konya Kadınhanı devlet, Hadim Devlet
ve Seydişehir Devlet Hastanelerinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.) OSMAN BAŞÇİFTCİ (TETKİK VE KONTROL BİRİMİ)
Konya Sarayönü Devlet, Çumra Devlet,
Doğanhisar Devlet ve Ereğli ADSM den gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
SULTAN KILINÇKAN (TETKİK VE KONTROL BİRİMİ)
Konya Akşehir ADSM, Bozkır ve Cihanbeyli Devlet Hastanesinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
BÜLENT UÇAR UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
HAFIZ KOÇAK (MUHASEBE İŞLEM BİRİMİ)
Konya Seydişehir Devlet ve Kadınhanı Devlet Hastanesinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.) EMİNE AKARSU (MUHASEBE İŞLEM BİRİMİ)
Konya Hadim ve Numune Hastanesinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
FUNDA NALBANTOĞLU (ŞİRKET PERSONELİ )
Konya 2 nolu Muhasebe Birimine bağlı tüm sağlık tesislerimizden, Muhasebe Birimimize ulaşan tüm icra işlemlerinin başlatılması ve sonlandırılması işlemlerini yerine getirmek, Temlik ,işlemlerinin ilgili hastaneler tarafından yapılmasının takip ve kontrollerini yapmak.BÜLENT UÇAR UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
AHMET SUCU (İCRA , TEMLİK BİRİMİ)
Konya Sağlık Bilimleri Üniversitesi KEAH
sinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
BÜLENT UÇAR UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
KEZİBAN SANLAV (TETKİK KONTROL BİRİMİ)
Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı KDH ve Akşehir Devlet Hastanesinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
YASEMİN FURAN (TETKİK KONTROL BİRİMİ)
Konya Bozkır, Akşehir ADSM ve Cihanbeyli Devlet Hastanelerinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.BÜLENT UÇAR UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
SEZGİN ORMANKAYA (TETKİK KONTROL BİRİMİ)
Konya İl Sağlık Müdürlüğü 2 nolu döner sermaye saymanlığı adına gelen tüm evrakların havale, iade, cevap işlemlerini yapmak, muhasebe yetkilisinin vereceği diğer görevleri yapmak.BÜLENT UÇAR UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
LEYLA YILMAZ (EVRAK BİRİMİ)
Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı KDH ve Ereğli ADSM nin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
SEVGİ MERCAN (ŞİRKET PERSONELİ )
Konya Akşehir, Doğanhisar ve Çumra Devlet Hastanelerinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
MUSTAFA ÜZÜM UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
YASEMİN YILDIZ (ŞİRKET PERSONELİ )
Konya Sağlık Bilimleri Üni KEAH ve Kulu Devlet Hastanelerinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
BÜLENT UÇAR UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
MUSA KURT (ŞİRKET PERSONELİ )
Konya Sağlık Bilimleri Üni KEAH ve Kulu Devlet Hastanelerinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
BÜLENT UÇAR UZMAN (MUHASEBE YETKİLİ YRD.)
İHSAN BİLİR (ŞİRKET PERSONELİ )
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Muhaseb e Birimine ait Sayıştaya sunulmak, sıralama ve takiplerini yapmak üzere hazırlanan tüm evraların arşivlenmesi işlemlerini yapmak,YALÇIN TÜRKER (MUHASEBE YETKİLİSİ)
BİRGÜL KARAN (ARŞİV BİRİMİ)
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Muhaseb e Birimine ait Sayıştaya sunulmak, sıralama ve takiplerini yapmak üzere hazırlanan tüm evraların arşivlenmesi işlemlerini yapmak,YALÇIN TÜRKER (MUHASEBE YETKİLİSİ)
EMRAH ALTAN ARŞİV BİRİMİ)
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Muhaseb e Birimine ait Sayıştaya sunulmak, sıralama ve takiplerini yapmak üzere hazırlanan tüm evraların arşivlenmesi işlemlerini yapmak,YALÇIN TÜRKER (MUHASEBE YETKİLİSİ)
EMRE ÖZCAN (ARŞİV BİRİMİ)