T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 26/06/2020FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI,SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri

KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi),Sağlık tesislerinin ve Aile hekimlerinin kimlik bilgilerini Mernisten çekebilmek için gerekli teknik altyapı ve yetkilendirme işlemleri, IP tanımlamaları yapılmaktadır.

Bilişim Uzmanı
Ali Fuat TATLIMAVUK
( 4025)
(Birim Sorumlusu)

Hacı ARI
(4139)

Murat YILDIRIM
(4033-4054)

Uğur SELÇUK
(4033-4054)

Emrah KARADEMİR
(4054-4033)

İlyas BATI
(4659)

ÇKYS/TSIM (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) kullanıcıları tanımlanmak ve güncellemek

Elektronik Belge Yönetim Siteminde (EBYS) Sağlık tesislerimizden ve başkanlıklardan gelen talepler doğrultusunda teşkilat şemaları ve hiyerarşik yapısı oluşturulması ve kullanıcılar yetki verilmesi

Sağlık Tesislerimizde görev yapan hekimlerimizin ve müdürlüğümüzdeki idarecilerinE-imza uygulamasını kullanabilmeleri için; Başvuru ve kurulum işlemleri yapılması

Sağlık Tesislerinin E-Postaları (saglik.gov.tr uzantılı) ile ilgili talep ettikleri; kota artırımı, şifre güncelleme, yeni e-posta oluşturma işlemlerinin yapılması

HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi),Entegre Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Ketem, VSD, Aile Hekimliği Birimleri ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri (AÇSAP)’ta çalışan Sağlık personellerine verilen HSYS yetkisi verilmesi

Personellerin; özlük ve atama alanlarındaki eksik bilgilerin tamamlanması için ÇKYS’ den Hata Raporu alınması gerekli düzenlemelerin yapılarak ilgili birimlere aktarılması

USS (Ulusal Sağlık Sistemi) Konya İlindeki 2. ve 3. Basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarının USS Karar Destek Sistemine bildirdikleri verilerin takibini yapmak.

MEDULA  İlimiz 1. basamakta çalışan ( TSM, İlçe SM, Aile hekimi, vs ) hekimlerin asil yada geçici görevli oldukları süre zarfında Sosyal güvenlik kurumu Medula Uygulaması üzerinden Reçete Yazabilme yetkilerinin verilmesi.

E NABIZ SİSTEMİ ( Ulusal Sağlık Sistemi)  Vatandaşlarımza Tüm sağlık kuruluşları üzerinden yanlış bildirimleri yapılan Gebeliklerin SAT ( Son adet tarihi) düzeltme işlemi. Vatandaşlarımıza Tüm Sağlık kuruluşları üzerinden sehven yapılmış işlemlerin silinmesi. ( Resmi yazı ile). Yenidoğan üzerinden yapılan işlemlerin kontrolü sağlayarak Bebeğe aktarılması. Yurt dışına giden kişilerin E nabız ekranlarından pasif hale alınması, Yurtiçine gelen kişilerinde Aktif hale getirilmesi. ( Resmi yazı ile). Aşı takvimi oluşmamış kişilerin aşı takvimin düzenlenmesi. Beyan Doğum tarihi ile Resmi doğum tarihi farklı kişilerin Doğum tarihi güncelleme işlemleri. ( Resmi Yazı ile). Mahkeme Kararı ile bilgilerinin gizlenmesi kararı verilerilen kişilerin bilgilerinin gizleme işlemi.  ( Resmi Yazı ile). Yabancı kimlik numarası var iken TC vatandaşlık hakkı almış kişilerin birleştirme işlemi. Geçici yada Asaleten atanmış Aile hekimlerinin Hekim birim eşleştirme işlemleri. Aile hekimi, TSM hekimi, Sağlık Personeli, kurum, Hastane ve Özel sağlık kurumları için E nabız şifresi oluşturma işlemi. Aile hekimi ve Tüm sağlık Kurumların E nabıza veri gönderimi sağladıkları yazılımların eşleştirme işlemi. Tüm sağlık kuruluşları üzerinden yapılan fakat sehven doz bilgisi yada uygulama bilgisi yanlış girilen Aşıların güncelleme işlemi.

KDS ( Karar Destek Sistemi)  Talep halinde Aile hekimi, TSM hekimi, Sağlık Personeli için KDS şifresi oluşturma işlemi.

ÖBS ( Ölüm Bildirim Sistemi) ÖBS kullanıcı tanımlama ve İlimizdeki hekimlerin karşılaştığı  sorunları çözümleme işlemleri.  İlimizde görevli Kontrolör hekimlerin yaşadığı sorunlar ve yetkilendirme sorunlarının giderilmesi

İzci ( Bulaşıcı hastalık erken Sürveyans Sistemi) İlimize bağlı tüm birimlere ait kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme işlemleri

CBS ( Coğrafi bilgi yönetim Sistemi ) İlimize bağlı tüm birimlere ait kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme işlemleri

HSYS ( Halk Sağlığı Yönetim Sistemi) İlimiz 1. basamak başta olmak üzere bir çok modül ve unvan içeren HSYS sisteminin  kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme işlemleri. Bağışıklama, Beslenme ve Fiziksel Aktivite, Kanser,MHRS , Okul Sağlığı, SUDGE, UTS

MBYS ( Muayene bilgi Yönetim Sistemi) Göçmen Sağlığı Merkezleri, Yabamcı uyruklular Polikliniği, İlçe Sağlık Müdürlüğü, TSM de  görevli hekim ve sağlık personeline Muayene ve girişimsel işlemleri göndermeleri için MBYS tanımlaması ve gerekli ayarlarının yapılması.

Eposta konya.hsm@saglik.gov.tr kurumsal epostasını takip etmek ve gerekli yönlendirmelerin yapılması işlemi

HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)Personellerin; Okul alanında, Birleştirme, Unvan , Hizmet cetvelinde, Nüfus , Askerlik ve Mahkeme alanlarındaki eksik bilgilerin tamamlanması ve uygulamada birliği sağlanması için günlük olarak ÇKYS’ den (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) konu başlıkları altında Hitap Hata Raporu alınması gerekli düzenlemelerin yapılarak ilgili birimlere aktarılması,  eksiklerin tamamlanması

Alime DURAN
(4106)

HIMSS (Dijital Hastane),Sağlık Tesislerimizdeki süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi hizmet almasını sağlayabilmek için EMRAM değerlendirme toplantıları sürecinde Hastanelerimize gerekli validasyon işlemlerinin yapılması

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Birimi

SYPD Sistemine yöneticilere  kullanıcı tanımlanması, başkanlıklara ait gösterge kartlarının incelenmesi, puanlama hesaplanması ve istatistik oluşturulması

Gülşah PORTAKAL
(4106)

Posta Birimi

Posta iş ve işlemlerinin yapılması

Ahmet Ateş
4143

Ayten Yeşil
4031

Özcan Dündar
4143

Turgut Altunsoy
4143

Hüsyin Yiğin
4013

İbrahim Gençal
4012

Evrak Kayıt Birimi

Gelen ve Giden Evrak iş ve İşlemleri

Raşit VURAL
4045

Şükran SÖNMEZ
4141

Kamile GÜRDAL
4132

Nihal KAYA
4142

Havvanur KARA
4067

İmdat AYRANCI
4328

Halil ÖZTOP
4328

Hasan ASLAN
4644

Gamze EYLENEN
4644