T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim ve Destek Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/11/2018

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN ADI,SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIEĞİTİM VE DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİEĞİTİM ;Hatice GÜNAYDIN (UZMAN) (4039)
Konya İl Merkezi ve İlçelerinde Görevli Aday Personelin Hazırlayıcı ve Temel Eğitim Sınavlarını yapmak,
Konya İl Merkezi ve İlçelerinde Görevli Personelin İl İçi ve İl Dışı Eğitim Talepleri ile İlgili Gerekli Yazışmalarını Yapmak,Mükremin ÇELİKER (4039)
Erol KURT (4082)
Hatice AFŞAR KES (4208)
Ümmü ALADAĞ
Konya İl Merkezi ve İlçelerinde Sağlık Alanında Eğitim-Öğretim Yapmakta Olan Fakülte, Yüksekokul ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Diplomalarını Tescil Etmek,
Konya İl Merkezi ve İlçeleri ile Türkiye ve Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarındaki Stajlarını Yürütmek,
Konya İl Merkezi ve İlçelerindeki Sağlık Personellerinin Uzaktan Eğitim Sistemi ile Lisans Tamamlama Programında Öğrenim Görenlerin Staj, Diploma Teslimi ve Benzeri İşlerini Yürütmek,
Kapatılan 70.Yıl Sağlık Meslek Lisesi ve Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Mezunlarının İş ve İşlemlerini Yürütmek,
Sağlık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilerek Gönderilen Sertifikaların Takibini Yapmak,
Sağlık Bakanlığı Tarafından Personele Yönelik Yapılması Planlanan Eğitimlerin, Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı Kurum ve Kuruluşlara Duyurusunu Yaparak, Katılımını Sağlamak,
Konya İl Merkezi ve İlçelerinde Görevli Personelden Ders Görevi Almak İsteyenlerin Görevlendirilmesini Yapmak,
İl Sağlık Müdürlüğü’nce Yapılması Planlanan Eğitimlerin Takibini Yapmak
HİZMET ARAÇLARI; İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Kullanılacak Olan Araçların Gerektiği Yer ve Zamanda Kullanımını Sağlamak,Suat ŞİMŞEK
Ceyhun YILDIRIM
Adnan ATALAY
Mustafa ÜNAL
Doğan ÜMİTLİ
Aracın Temizlik ve Bakımını Yapmak, Yazlık ve Kışlık Bakımlarını Yapmak,
Aracın Her Görev Emri Başlangıç ve Bitiminde Kayıt Defterine Başlangıç ve Son Kilometlerinin Kaydını Yapmak,
Mesai Saatleri Dışında Önemli ve Acil Durumlarda Aracı Kullanıma Hazır Bulundurmak,
Aracın Acil Hallerde Dahil Olmak Üzere Sevk Esnasında Kontrollü Olarak Kullanmak,
Trafik Sigorta Poliçesini Motorlu Araçlar Tescil Belgesini ve Sürücü Belgesini Araç Şoförü Yanında Hazır Bulundurmak,
YEMEKHANE;Fatih SÖYLER Mutfak Sorumlusu 
Servet ÇETİN
Uğur DUYMAZ
Mutfak Faaliyetlerini Yerine Getirmek,
İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı Yemekhane Birimlerinde Görev Sorumluluğu Verilen Kişinin Üst Makam ve Bağlı Birimleri Sağlık Müdürlüğü’nün Hazırlamış Olduğu Görev Dağılım Listesine Görev Revize Edilen Organizasyon Şemasında Belirtilmiştir.
Mutfağın Genel Temizlik ve Düzenini Sağlamak, Mutfak Biriminde Çalışan Personelin Kılık Kıyafet ve Düzenin Temiz Olmasına Dikkat Etmek(Aşçı, Yamak), Yemekhane Biriminde Hijyen Kurallarına Azami Derecede Dikkat Etmek, Mutfakta Kullanılan Tüm Araç ve Gereçlerin Temiz ve Düzenli Bir Şekilde Kullanımını ve Muhafazasını Sağlayıp, Herhangi bir Arıza Olması Durumunda Sorumlu Birim Amirine Bildirmek, Teslim Aldığı Gıda Maddelerinin Bozulmayacak Şekilde Muhafazasını Sağlamak, Yemeklerin Kalitesini ve Görüntüsünü Bozmadan Servise Sunmak, Buzdolabının Günlük Sıcaklık Kontrolünü Takip Etmek ve Kayıt Altına Almak, Teslim Aldığı Gıda Maddelerinin Son Kullanım Tarihlerini Kontrol Ederek Gerekli Önlemleri Almak, Görevini Kalite Yönetim Politikası Hedefi ve Prosüdürlerine Uygun Olarak Yürütür.
TEMİZLİK İŞLERİ; İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Temizlik Hizmetlerini Temizlik Talimatına Göre Yürütmek,Doğan ÜMİTLİ
Suat ŞİMŞEK
Kullanacağı malzeme araç ve gereci ihtiyacını sorumludan temin etmek.
Çalışma alanını temizliğe hazırlamak.
Çalışma alanındaki çöpleri toplamak.
Temizliğe engel olabilecek eşya ve malzemeleri kaldırmak.
Temizleme işlemlerinden zarar görebilecek eşya ve malzemelerin koruma önlemlerini almak.
Çalışma alanını havalandırmak.
Süpürme, yüzey temizleme işlemlerini yapmak.
Yüzeyi süpürmek ve Paspas yapmak.
Yüzeylerdeki bağlı kirleri ovmak ve kazımak.
Toz almak.
Cam silmek.
Yıkama işlemleri ve leke çıkarma işlemlerini yapmak..
Özel alanların temizliğini yapmak.
İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek.
Yukarda verilen görev, sorumluluk ve yetkilerini yerine getirirken sorumluluk, yetki iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürür.
Birimi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmaktan sorumludur
İŞ GÜVENLİĞİ İŞLEMLERİ;Mükremin ÇELİKER (4039)
İSG mevzuatı ve konularında rehperlik yapmak
İş Güvenliği Eğitimleri düzenlemek ve işlemlerini yürütmek.
Risk analizlerinin yapılmasını sağlamak ve kontrol işlemleri
Müdürlüğümüze bağlık sağlık tesislerinde İSG mevzuatının uygulanmasının takibini yürütmek.
İş kazalarının SGK ya bildirimini yapmak veya yaptırmak.
Bakanlığımızda İSG birimlerine aylık,üç aylık,altı aylık ve yıllık bildirim yapmak.
İş yerinde çalışma ortamının gözetimini yapmak.Koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi,İSG talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması.