T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İlgili Personel

İletişim Bilgisi

0 332 310 46 00

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ve Kronik Durumlar Birimi

Eğitim öğretim dönemi içerisindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan Sağlıklı Beslenme, Obezite ve Fiziksel Aktivite Eğitimlerinin yılda 2 kez (her okul dönemi sonunda) toplanarak değerlendirilmesinin yapılması,Okul Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitimlerinde Kullanılmak Üzere Eğitim Materyalleri konulu çalışma hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerine bilgilendirme yapılması,
-Beslenme Dostu Okullar Programı Denetimleri: İlgili kurum, kuruluşlarla il genelinde Beslenme Dostu Okullar Programının tanıtılması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli yazışmaların yapılması. Denetim ekiplerine eğitim verilmesi. İnceleme ve değerlendirme sonucunda denetim programının hazırlanarak okulların denetimlerinin yapılması, Beslenme Dostu Okul Sertifikası olan okulların yıllık denetimlerinin (takip denetimi) yapılması. Her eğitim - öğretim yılı için Beslenme Dostu Okullar Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, Haziran ayının son iki haftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzde Beslenme Dostu Okullar Programı çalışmalarında görevli personeller ile yıllık değerlendirme toplantısı yapılarak toplantı raporu Bakanlığımıza sunulması,
Özel gün/haftalarda (Dünya Kalp, Diyabet, Hipertansiyon, İnme, Böbrek ve Tuz Günü vb.) resmi yazışmaların yapılması, afiş/broşür basımının yapılmasının sağlanarak tüm 1.-2.-3. Basamak kurumlara gönderilmesinin sağlanması, hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerine ve özel kurum/kuruluşlara resmi yazışmalar yapılması ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerinden halk/hizmet içi eğitimler talep edilmesi ve sonuçlarının toplanıp Bakanlığa resmi yazı ile bildirilmesi.
- Sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel aktivite, diyabet, yaşlılık konularında hizmet içi ve halk eğitimleri planlanması, organizasyonlarını sağlanması ve eğitim verilmesi. Bu konularla ilgili materyal dağıtımının sağlanması,
- Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulunun organizasyonu ve yazışmalarının yapılması,
Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak, şube yazışmaları ve evrak takibi ve dağıtımını yapılması.
Şubemizle ilgili şikâyetlerde CİMER takibinin yapılması,

Dr. Kürşad KIRAÇ(4628)

Uzman Birimi sorumlusu

Elif SAĞLAM (4655)

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ve Kronik Durumlar Birimi

-Beslenme Dostu Okullar Programı Denetimleri: İlgili kurum, kuruluşlarla il genelinde Beslenme Dostu Okullar Programının tanıtılması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli yazışmaların yapılması. Beslenme Dostu Okullar Programına başvuran okulların başvuru dosyalarının incelenerek değerlendirilmesi. Denetim Ekiplerinin oluşturulması. Denetim ekiplerine eğitim verilmesi. İnceleme ve değerlendirme sonucunda denetim programının hazırlanarak okulların denetimlerinin yapılması. Beslenme Dostu Okul Sertifikası olan okulların yıllık denetimlerinin (takip denetimi) yapılması. Beslenme Dostu Okul sertifikalarının düzenlenmesi. HTS (Hızlı Takip Sistemi) içinde yer alan Beslenme Dostu Okul Modülüne kayıtların yapılması. Her eğitim - öğretim yılı için Beslenme Dostu Okullar Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, Haziran ayının son iki haftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzde Beslenme Dostu Okullar Programı çalışmalarında görevli personeller ile yıllık değerlendirme toplantısı yapılarak toplantı raporu Bakanlığımıza sunulması,
-Özel gün/haftalarda (Dünya Kalp, Diyabet, Hipertansiyon, İnme, Böbrek ve Tuz Günü vb.) resmi yazışmaların yapılması, afiş/broşür basımının yapılmasının sağlanarak tüm 1.-2.-3. Basamak kurumlara gönderilmesinin sağlanması, İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri ve özel kurum/kuruluşlara resmi yazışmalar yapılması ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerinden halk/hizmet içi eğitimler talep edilmesi ve sonuçlarının toplanıp Bakanlığa resmi yazı ile bildirilmesi, - Yıl içerisinde yürüyüş - etkinlik programının hazırlanması. Paydaş kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapılması. Etkinlik konusuna göre afiş, broşür ve pankartların temini ve hazırlanması. Etkinliğin Bakanlığımızın belirlediği veya ilgili tarihlerde paydaş kurum ve kuruluşlarının katılımının sağlanarak gerçekleştirilmesi. Etkinlik sonunda Bakanlığımıza etkinliğe ait görsellerin ve gerekli yazışmaların sunulması Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak, şube yazışmaları ve evrak takibi ve dağıtımını yapılması,.
-Okul Sütü Programı: İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapılarak başvuru olması durumunda ICD 10 kodlama sistemine göre tanıların girilmesinin, önerilen ICD kodları veya başka kodlarla bilgi sistemine girişi yapılan vaka sayılarının günlük olarak izlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının ve vakaların Başkanlığımıza bildirimlerinin sağlanması.
-Okul Sütü Afişlerinin dağıtımının sağlanması. Vakaların takibinin yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli görüşmelerin ve yazışmaların yapılması1. Basamak ve 2. Basamak sağlık kurum ve kuruluşlarımızdan okul sütü programının başlama tarihinden itibaren haziran ayı dahil aylık okul sütü programı formunun toplanarak gerekli kayıtların tutulması.
-Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulunun organizasyonu ve yazışmalarının yapılması.

Ruhat AĞRALI (4655)

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Bulaşıcı Olmayan

Hastalıklar Ve Kronik Durumlar Birimi

-Özel gün/haftalarda (Dünya Kalp, Diyabet, Hipertansiyon, Organ Bağışı, İnme, Böbrek ve Tuz Günü vb.) resmi yazışmaların yapılması, afiş/broşür basımının yapılmasının sağlanarak tüm 1.-2.-3. Basamak kurumlara gönderilmesinin sağlanması, TSM lere özel kurum/kuruluşlara resmi yazışmalar yapılması ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerinden halk/hizmet içi eğitimler talep edilmesi ve sonuçlarının toplanıp Bakanlığa resmi yazı ile bildirilmesi.
-Yıllık ve 6 aylık izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak Bisiklet yolu denetim ekibi oluşturmak, iletişimlerini sağlayarak bisiklet yolu denetimlerini yapılması,
-Şube brifing, sunum ve verilerini hazırlanması,
- TBS (Toplum Beslenmesi) çalışmasının İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri tarafından yapılmasının sağlanması ve her üç ayda bir tablonun yapılarak doldurulmasının sağlanması ve sonuçların kayıt altına alınması,
-Yeterli ve Dengeli Beslenme kurulunun organizasyonu ve yazışmalarını yapılması,
- İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri Obezite Danışma Birimlerine başvuran hastaların ilçelerle iletişim halinde olarak HSYS sistemine girişlerinin sağlanması takip ve kontrollerinin yapılması,
-Aile Sağlığı Merkezi denetimlerine Birim Uzmanı ile birlikte denetimlerin yapılması.

Nimet AKKOCA (4656)

Özel gün/haftalarda (Dünya Kalp, Diyabet, Hipertansiyon, İnme, Böbrek ve Tuz Günü vb.) resmi yazışmaların yapılması, afiş/broşür basımının yapılmasının sağlanarak tüm 1.-2.-3. Basamak kurumlara gönderilmesinin sağlanması, İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri ve özel kurum/kuruluşlara resmi yazışmalar yapılması ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerinden halk/hizmet içi eğitimler talep edilmesi ve sonuçlarının toplanıp Bakanlığa resmi yazı ile bildirilmesi.
Sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel aktivite, diyabet, yaşlılık konularında hizmet içi ve halk eğitimleri planlanması, organizasyonlarını sağlanması ve eğitim verilmesi. Bu konularla ilgili materyal dağıtımının sağlanması.
Yeterli ve Dengeli Beslenme kurulunun organizasyonu ve yazışmalarının yapılması,
“Konya TKHH-TBH-TKDH-TSYEP-TKİSH Önleme ve Kontrol Programı İl Kurulu” toplantılarının sekreteryası ile birlikte yapılmasının sağlanması, organizasyonu ve yazışmalarını yapılması ve çeşitli kurum/kuruluşlardan yetkililerden oluşturulan kurul üyelerinden oy birliği ile alınan kararların bakanlığa bildirilmesi.
Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlerin alınması, şube yazışmaları ve evrak takibi ve dağıtımının yapılması.
Okulda Diyabet Programı kapsamında gerekli resmi yazışmaları yapılması hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerine resmi yazışmalar yapılması ve Diyabetli öğrencilerin bulunduğu okullarda tüm öğrencilere velilere öğretmenlere verilen eğitimlerin eğitim öğretim dönemi sonunda toplanarak Bakanlığa geri bildirimlerin yapılmasını sağlanması.
DMDP (Diyabetle Mücadeleye Destek Programı) konulu çalışma hakkında Merkez İlçe Sağlık Müdürlüklerine gerekli bilgilendirme yapılması ve materyallerin dağıtılması.

Müşerref ŞAHİNGERİ (4657)