T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi

Güncelleme Tarihi: 11/01/2019

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ 0332 310 46 00

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi

Birim İş ve İşlemleri

Uzm. Birim Sorumlusu Dr. Kürşad KIRAÇ (4628)

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA 2017) ve COSİ araştırmalarının organizasyonun yapılması, yürütülmesi, gerekli ekipman, malzeme desteğinin ve ilgili personelin yönlendirilmesi sağlamak,

Eğitim öğretim dönemi içerisindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan Sağlıklı Beslenme, Obezite ve Fiziksel Aktivite Eğitimlerinin yılda 2 kez (her okul dönemi sonunda) toplanarak değerlendirilmesinin yapılması,


Beslenme Dostu Okullar Programı Denetimleri: İlgili kurum, kuruluşlarla il genelinde Beslenme Dostu Okullar Programının tanıtılması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli yazışmaların yapılması. Denetim ekiplerine eğitim verilmesi. İnceleme ve değerlendirme sonucunda denetim programının hazırlanarak okulların denetimlerinin yapılması, Beslenme Dostu Okul Sertifikası olan okulların yıllık denetimlerinin (takip denetimi) yapılması. Her eğitim - öğretim yılı için Beslenme Dostu Okullar Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, Haziran ayının son iki haftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzde Beslenme Dostu Okullar Programı çalışmalarında görevli personeller ile yıllık değerlendirme toplantısı yapılarak toplantı raporu Bakanlığımıza sunulmaktadır.

Özel gün/haftalarda (Dünya Kalp, Diyabet, Hipertansiyon, İnme, Böbrek ve Tuz Günü vb.) resmi yazışmaların yapılması, afiş/broşür basımının yapılmasının sağlanarak tüm 1.-2.-3. Basamak kurumlara gönderilmesinin sağlanması, hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerine ve özel kurum/kuruluşlara resmi yazışmalar yapılması ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerinden halk/hizmet içi eğitimler talep edilmesi ve sonuçlarının toplanıp Bakanlığa resmi yazı ile bildirilmesi.

Sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel aktivite, diyabet, yaşlılık konularında hizmet içi ve halk eğitimleri planlamak, organizasyonlarını sağlamak ve eğitim vermek. Bu konularla ilgili materyal dağıtımını sağlamak,

İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri Obezite Danışma Birimlerine başvuran hastaların ilçelerle iletişim halinde olarak HSYS sistemine girişlerinin sağlanması takip ve kontrollerinin yapılması.

Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulunun organizasyonu ve yazışmalarını yapmak,

Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak, şube yazışmaları ve evrak takibi ve dağıtımını yapmak.

Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri konulu çalışmahakkında İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleriyle iletişime geçilerek sekreterya hizmetlerinin, organizasyonun ve eğitimlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması.Elif SAĞLAM (4655)Özel gün/haftalarda (Dünya Kalp, Diyabet, Hipertansiyon, Organ Bağışı, İnme, Böbrek ve Tuz Günü vb.) resmi yazışmaların yapılması, afiş/broşür basımının yapılmasının sağlanarak tüm 1.-2.-3. Basamak kurumlara gönderilmesinin sağlanması, TSM lere özel kurum/kuruluşlara resmi yazışmalar yapılması ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerinden halk/hizmet içi eğitimler talep edilmesi ve sonuçlarının toplanıp Bakanlığa resmi yazı ile bildirilmesi.

Halk Sağlığı Yönetim Sisteminde obezite hastalarının takibini sağlamak ve ilçelerle iletişim halinde olmak,

Okullarda Kuru Üzüm Dağıtımı kapsamında gerekli çalışmaları yapmak, Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak, şube yazışmaları ve evrak takibi ve dağıtımını yapmak.

Yıllık ve 6 aylık izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak Bisiklet yolu denetim ekibi oluşturmak, iletişimlerini sağlayarak bisiklet yolu denetimlerini yapmak

Şube brifing, sunum ve verilerini hazırlamak

Yeterli ve Dengeli Beslenme kurulunun organizasyonu ve yazışmalarını yapmak
Şube yazışmaları ve evrak takibi ve dağıtımını yapmak.

İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri Obezite Danışma Birimlerine başvuran hastaların ilçelerle iletişim halinde olarak HSYS sistemine girişlerinin sağlanması takip ve kontrollerinin yapılması.
Nimet AKKOCA (4657)


Beslenme Dostu Okullar Programı Denetimleri:İlgili kurum, kuruluşlarla il genelinde Beslenme Dostu Okullar Programının tanıtılması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli yazışmaların yapılması. Beslenme Dostu Okullar Programına başvuran okulların başvuru dosyalarının incelenerek değerlendirilmesi. Denetim Ekiplerinin oluşturulması. Denetim ekiplerine eğitim verilmesi. İnceleme ve değerlendirme sonucunda denetim programının hazırlanarak okulların denetimlerinin yapılması. Beslenme Dostu Okul Sertifikası olan okulların yıllık denetimlerinin (takip denetimi) yapılması. Beslenme Dostu Okul sertifikalarının düzenlenmesi.

HTS (Hızlı Takip Sistemi) içinde yer alan Beslenme Dostu Okul Modülüne kayıtların yapılması. Her eğitim - öğretim yılı için Beslenme Dostu Okullar Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, Haziran ayının son iki haftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzde Beslenme Dostu Okullar Programı çalışmalarında görevli personeller ile yıllık değerlendirme toplantısı yapılarak toplantı raporu Bakanlığımıza sunulmaktadır.

Özel gün/haftalarda (Dünya Kalp, Diyabet, Hipertansiyon, İnme, Böbrek ve Tuz Günü vb.) resmi yazışmaların yapılması, afiş/broşür basımının yapılmasının sağlanarak tüm 1.-2.-3. Basamak kurumlara gönderilmesinin sağlanması, İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri ve özel kurum/kuruluşlara resmi yazışmalar yapılması ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerinden halk/hizmet içi eğitimler talep edilmesi ve sonuçlarının toplanıp Bakanlığa resmi yazı ile bildirilmesi.

"Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" ( Yürüyüş - Etkinlik Programı):Yıl içerisinde yürüyüş - etkinlik programının hazırlanması. Paydaş kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapılması. Etkinlik konusuna göre afiş, broşür ve pankartların temini ve hazırlanması.Etkinliğin Bakanlığımızın belirlediği veya ilgili tarihlerde paydaş kurum ve kuruluşlarının katılımının sağlanarak gerçekleştirilmesi. Etkinlik sonunda Bakanlığımıza etkinliğe ait görsellerin ve gerekli yazışmaların sunulması Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak, şube yazışmaları ve evrak takibi ve dağıtımını yapmak.

Okul Sütü Programı: İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapılarak başvuru olması durumunda ICD 10 kodlama sistemine göre tanıların girilmesinin, önerilen ICD kodları veya başka kodlarla bilgi sistemine girişi yapılan vaka sayılarının günlük olarak izlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının ve vakaların Müdürlüğümüze bildirimlerinin sağlanması.
Okul Sütü Afişlerinin dağıtımının sağlanması. Vakaların takibinin yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli görüşmelerin ve yazışmaların yapılması1. Basamak ve 2. Basamak sağlık kurum ve kuruluşlarımızdan okul sütü programının başlama tarihinden itibaren haziran ayı dahil aylık okul sütü programı formunun toplanarak gerekli kayıtların tutulması.

Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulunun organizasyonu ve yazışmalarını yapılması.

Ruhat AĞRALI(4655)

Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (Astım-KOAH) Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı’nda yer alan aktivitelerin yerine getirilmesi desteklenmesi ve koordinasyonlarının sağlanması amacıyla oluşturulan “Konya İl KHH (Kronik Hava Yolu Hastalıkları) Kurulu toplantılarının dört ayda bir sekretaryası ile birlikte yapılmasının sağlanması, organizasyonu ve yazışmalarını yapılması ve çeşitli kurum/kuruluşlardan yetkililerden oluşturulan kurul üyelerinden oy birliği ile alınan kararların bakanlığa bildirilmesi.

Özel gün/haftalarda (Dünya Kalp, Diyabet, Hipertansiyon, Astım, KOAH, Pulmoner Rehabilitasyon, İnme, Böbrek ve Tuz Günü vb.) resmi yazışmaların yapılması, afiş/broşür basımının yapılmasının sağlanarak tüm 1.-2.-3. Basamak kurumlara gönderilmesinin sağlanması, İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri ve özel kurum/kuruluşlara resmi yazışmalar yapılması ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerinden halk/hizmet içi eğitimler talep edilmesi ve sonuçlarının toplanıp Bakanlığa resmi yazı ile bildirilmesi.

Kalp ve Damar Hastalıkları ile Kronik Hava Yolu Hastalıklarının kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesinin sağlanması, İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak, İl düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki kurum çalışmalarını uygulamak.

TBS (Toplum Beslenmesi) çalışmasının İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri tarafından yapılmasının sağlanması ve her üç ayda bir tablonun yapılarak doldurulmasının sağlanması ve sonuçların kayıt altına alınması.

İlk 6 ay ve son 6 ay olmak üzere aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şubesine “Verimlilik Değerlendirme” tablosunun hazırlayarak bildirilmesi.

6 aylık ve yıllık olmak üzere Toplum Sağlığı Şubesine kendi Şubemiz olarak yaptığımız çalışmaların bildirilmesi.

Şubemizle ilgili şikâyetlerde BİMER takibinin yapılması

Aile Sağlığı Merkezi denetimlerine Şube Müdürü ile birlikte denetimin yapılması,

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Yürütülen Projeler kapsamında “Beni Hafife Alma” başlıklı sosyal inovasyon projesi için gerekli sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi,

Okul Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitimlerinde Kullanılmak Üzere Eğitim Materyalleri konulu çalışma hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerine bilgilendirme yapılması,

DMDP (Diyabetle Mücadeleye Destek Programı) konulu çalışma hakkında Merkez İlçe Sağlık Müdürlüklerine gerekli bilgilendirme yapılması ve materyallerin dağıtılması.
İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri Obezite Danışma Birimlerine başvuran hastaların ilçelerle iletişim halinde olarak HSYS sistemine girişlerinin sağlanması takip ve kontrollerinin yapılması

Şadiye BOZDAŞ (4656)

Özel gün/haftalarda (Dünya Kalp, Diyabet, Hipertansiyon, İnme, Böbrek ve Tuz Günü vb.) resmi yazışmaların yapılması, afiş/broşür basımının yapılmasının sağlanarak tüm 1.-2.-3. Basamak kurumlara gönderilmesinin sağlanması, İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri ve özel kurum/kuruluşlara resmi yazışmalar yapılması ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerinden halk/hizmet içi eğitimler talep edilmesi ve sonuçlarının toplanıp Bakanlığa resmi yazı ile bildirilmesi.

Sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel aktivite, diyabet, yaşlılık konularında hizmet içi ve halk eğitimleri planlamak, organizasyonlarını sağlamak ve eğitim vermek. Bu konularla ilgili materyal dağıtımının sağlanması.

Yürüyüş ve fiziksel aktivite etkinlikleri yıllık programını hazırlamak, organizasyonlarını ve programa uyulmasını sağlamak ve ilçelerle iletişim halinde olmak ve yürüyüşlere katkı sağlanması.

Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak, şube yazışmaları ve evrak takibi ve dağıtımını yapılması.

Okulda Diyabet Programı kapsamında gerekli resmi yazışmaları yapılması hakkındaİlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerine resmi yazışmalar yapılması ve Diyabetli öğrencilerin bulunduğu okullarda tüm öğrencilere velilere öğretmenlere verilen eğitimlerin eğitim öğretim dönemi sonunda toplanarak Bakanlığa geri bildirimlerin yapılmasını sağlanması.

Beslenme Dostu Okullar Programı Denetimleri: İlgili kurum, kuruluşlarla il genelinde Beslenme Dostu Okullar Programının tanıtılması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli yazışmaların yapılması. Denetim ekiplerine eğitim verilmesi. İnceleme ve değerlendirme sonucunda denetim programının hazırlanarak okulların denetimlerinin yapılması, Beslenme Dostu Okul Sertifikası olan okulların yıllık denetimlerinin (takip denetimi) yapılması.Müşerref ŞAHİNGERİ

(4657)