T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 21/12/2018

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL - İLETİŞİM BİLGİLERİ

0332 310 46 00

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Çalışan Sağlığı Birimi

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA;
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planlarının Hazırlanması;

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızda görev yapan personellerimize İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi;


Rifat TAŞARSLAN (4640)
Mustafa SARAÇ (4623)
Hatice BARMAKSIZ (4641)
Bünyamin MACİT (4640)

İŞ KAZASI KAPSAMINDA;
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde meydana gelebilecek iş kazalarının önlemeye yönelik çalışmalar yapmak;
İş kazalarının yasal sürelere riayet edilerek bildirim ve takip işlemleri

MESLEK HASTALIKLARI KAPSAMINDA;
İl genelinde meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yapmak;
İl geneli meslek hastalıklarının kayıt, bildirim ve takip işlemleri ile birinci basamakta görev yapan hekimlere meslek hastalığı farkındalık eğitimleri düzenlemek;

Aile Hekimlerimize yönelik kayıtlı nüfusun meslek bilgisi girişi ve meslek sorgusunun artırılmasına yönelik olarak çalışmalar

BEYAZ KOD ( 113 ) KAPSAMINDA;
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde BEYAZ KOD ( 113 ) sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, kayıt ve hukuki süreçlerin takip çalışmaları yapmak;

MESAİ SAATLERİ HARİCİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ KAPSAMINDA;
Mesai saatleri harici ayda 30 saat İşyeri Hekimliği yapmak isteyen hekimlerin başvuru ve onay işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması;
Mesai harici işyeri hekimliği ve hizmet verilen işyerlerinin kayıt ve takip işlemleri;

GEZİCİ İSG ARAÇLARI;
İlimiz genelinde faaliyet gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri bünyesinde kullanılacak gezici İSG araçlarının ruhsatlandırma, denetleme ve kayıt işlemleri;

KARATAY İSGB HİZMETLERİ;
Karatay İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri birimindeiş güvenliği ve iş yeri hekimliği ile ilgili faaliyetler yürütülmesi;

Karatay İlçe Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren iş sağlığı güvenliği biriminin diğer kurum ve kuruluşlara verdiği hizmetlerin kontrol ve değerlendirme faaliyetleri;