T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İlgili Personel -İletişim Bilgisi

0332 310 46 00

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Çalışan Sağlığı Birimi

Birim Sorumlusu

Şube Müdürü

Oktay SARIÇOBAN (4624)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA;

 • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planlarının Hazırlanması;
 • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızda görev yapan personellerimize İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi;

Mustafa SARAÇ (4623)

Hatice BARMAKSIZ (4641)

Bünyamin MACİT (4640)

İŞ KAZASI KAPSAMINDA;

 • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde meydana gelebilecek iş kazalarının önlemeye yönelik çalışmalar yapmak;
 • İş kazalarının yasal sürelere riayet edilerek bildirim ve takip işlemleri

MESLEK HASTALIKLARI KAPSAMINDA;

 • İl genelinde meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yapmak;
 • İl geneli meslek hastalıklarının kayıt, bildirim ve takip işlemleri ile birinci basamakta görev yapan hekimlere meslek hastalığı farkındalık eğitimleri düzenlemek;
 • Aile Hekimlerimize yönelik kayıtlı nüfusun meslek bilgisi girişi ve meslek sorgusunun artırılmasına yönelik olarak çalışmalar

BEYAZ KOD ( 113 ) KAPSAMINDA;

 • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde BEYAZ KOD ( 113 ) sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, kayıt ve hukuki süreçlerin takip çalışmaları yapmak

İŞYERİ ZİYARETLERİ KAPSAMINDA;

 • İlimiz genelinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na tabi faaliyet gösteren işyerlerine ekipler halinde ziyaretler yapmak.

MESAİ SAATLERİ HARİCİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ KAPSAMINDA;

 • Mesai saatleri harici ayda 30 saat İşyeri Hekimliği yapmak isteyen hekimlerin başvuru ve onay işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması;
 • Mesai harici işyeri hekimliği ve hizmet verilen işyerlerinin kayıt ve takip işlemleri;

GEZİCİ İSG ARAÇLARI;

 • İlimiz genelinde faaliyet gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri bünyesinde kullanılacak gezici İSG araçlarının ruhsatlandırma, denetleme ve kayıt işlemleri;

KARATAY İSGB HİZMETLERİ;

Karatay İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri biriminde iş güvenliği ve iş yeri hekimliği ile ilgili faaliyetler yürütülmesi;

 • Karatay İlçe Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren iş sağlığı güvenliği biriminin diğer kurum ve kuruluşlara verdiği hizmetlerin kontrol ve değerlendirme faaliyetleri;