T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çevre Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL - İLETİŞİM BİLGİLERİ

0332 310 46 00

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Çevre Sağlığı Birimi

Biyosidal Ürün izin işlemleri,
Biyosidal ürün numune alma, transferini sağlama,
Biyosidal Ürün Uygulama yerlerinin denetimi,
BÜTS Sistemi üzerinden bildirilen biyosidal ürün uygulama denetimlerinin yapılması,
Biyosidal ürün uygulayıcı eğitim işlemleri,
İçme ve Kullanma suyu numune alma, bakiye klor ve takip işlemleri,
Su Kalite Coğrafi bilgi sisteminin işleyişinin sağlanması,
Seyahat ilişkili Lejyoner hastalığı kontrol programı işlemleri,
Tularemi vakalarının Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ile koordineli olarak değerlendirilmesi,
Taş, Kum, Kalker Ocağı vb. işletme açılışların Çevre Sağlığı Değerlendirme raporlarını düzenlemek,
ÇED Raporlarının incelenmesi ve toplantılara katılımının sağlanması,
Sıhhi müesseselerde ( Okul, yurt, etüt merkezi, sürücü kursu vb.) açılış raporu düzenlenmesi,
Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak,
Görev alanı ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliği çalışmalarını yapmak,
Otel, motel, pansiyon, misafirhane, konaklama ve açık alanların denetimini yapmak,
Burada tanımlanmayan ancak kurum amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Birim Sorumlusu Uzm. Bio. Murat YILMAZ (4629)


Mürsel TÜFEKÇİ (4616)
Hilal AKYOL (4610)
Süleyman KALE (4620)
Büşra ARISOY (4605)

Doğal kaynak ve mineralli su üretim tesisleri izin ve denetim işlemleri,
İlimizde bulunan ruhsatlı tesislerde üretilen doğal kaynak sularının denetim ve kontrol numunelerinin alınması,
Ambalajlı suların PGD işlemleri ve şikâyetlerinin sonuçlandırılması,
Ambalajlı su satış ve nakil araçları izin ve denetimleri işlemleri,
Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak,
Taş, Kum, Kalker Ocağı vb. işletme açılışların Çevre Sağlığı Değerlendirme raporlarını düzenlemek,
ÇED Raporlarının incelenmesi ve toplantılara katılımının sağlanması,
Sıhhi müesseselerde ( Okul, yurt, etüt merkezi, sürücü kursu vb.) açılış raporu düzenlenmesi,
İçme ve Kullanma suyu numune alma bakiye klor ve takip işlemleri
Görev alanı ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliği çalışmalarını yapmak.
Otel Motel Pansiyon Misafirhane Konaklama ve açık alanların denetimi,
Burada tanımlanmayan ancak kurum amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.


İsmail SEVER (4605)
Fatih DOĞAN (4605)

Kaplıca tesisleri izin işlemleri denetim ve numune alımı,
Havuz ve yüzme suları denetim ve numune alama işlemleri,
Yüzme sularında Beyşehir Gölü yüzme sezonunda denetim ve numune alımı işlemlerinde bulunmak,
Beyaz Bayrak ile ilgili çalışmaların yürütülmesi,
Sıhhi müesseselerde ( Okul, yurt, etüt merkezi, sürücü kursu vb.) açılış raporu düzenlenmesi,
Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve Hava Kalitesi ile ilgili eğitim çalışmaları,
Elektromanyetik Alanın İnsan Sağlığına Etkileri ve İklim Değişikliği eğitim çalışmaları,
İçme ve Kullanma suyu numune alma bakiye klor ve takip işlemleri,
Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularda görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak,
Taş, Kum, Kalker Ocağı vb. işletme açılışların Çevre Sağlığı Değerlendirme raporlarını düzenlemek,
ÇED Raporlarının incelenmesi ve toplantılara katılımının sağlanması
Görev alanı ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliği çalışmalarını yapmak.
Otel Motel Pansiyon Misafirhane Konaklama ve açık alanların denetimi,
Burada tanımlanmayan ancak kurum amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.


Taner AKCİ (4615)

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Yazıları
İçme Kullanma Suları kayıt takip
Arşiv
Şube Yazışmaları,
Bimer ve Sabim şikâyet işlemleri
Burada tanımlanmayan ancak kurum amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.


Neşide NAZLI (4620)