T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İlgili Personel - İletişim Bilgisi

0332 310 46 00

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Birim Sorumlusu Dr. Murat SOĞANCI(4700)

DENETİM

-Yıllık ve ek denetim planlarını hazırlamak. Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve ALT BİRİMLERİN rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak. Denetim sonrası raporlar hazırlamak.

Dr. Sema GÜLER (4731)

Dr. Ercan Fatih ATAŞ (4730)

Dr. Mahmut Sami OFLAZ (4730)

-Akören, Ahırlı, Altınekin, Beyşehir, Bozkır İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek, TSİM girişlerini yapmak, İlgili ilçelerle yazışmaları yapmak,
-Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve diğer alt birimlerin rutin ve olağan dışı denetimlerine, Mesai denetimlerine katılmak.

Mehmet Akın AVCI (4720)

-Halkapınar-Karapınar-Hadim- Hüyük İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek,TSİM girişlerini yapmak,
-İlgili ilçelere yazışmaları yapmak, Merkez İlçelerde ASM ve Alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak,
-Mesai denetimlerine katılmak.

Kamile BÜYÜKGÖZ (4721)

-Selçuklu-Meram İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek TSİM girişlerini yapmak, İlgili ilçelere yazışmaları yapmak, Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve diğer alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak,
-Mesai denetimlerine katılmak, Birim personelinin özlük işlerini takip etmek

Binnur ALTINTAŞ (1136)

-Cihanbeyli-Çumra-Çeltik-Kadınhanı-Ilgın İlçelerinin değerlendirme sonuçlarınınTSİM’e girişlerini yapmak, denetim eksikliklerinin takibini yapmak. İlgili ilçelerle yazışmaları yapmak.-Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve diğer alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak, Mesai denetimlerine katılmak.

-Alt birimler (TSM-VSD-AÇSAP-SAĞLIK EVLERİ vb.) kuruluşların değerlendirme sonuçlarını takip etmek,

Ayşe TUNÇ (4722)

-Derbent-Derebucak-Doğanhisar-Emirgazi-Ereğli-Güneysınır İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek TSİM girişlerini yapmak ilgili ilçelere yazışmaları yapmak,

- Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve ALT BİRİMLERİN rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak TSM'ler tarafından periyodik olarak gönderilen kendi bölgeleriyle ilgili raporların sekretaryasını yürütmek.

Hacer KÖMÜRCÜ ŞAHİN (4662)

-Akşehir- Sarayönü-Yunak-Seydişehir-Kulu-Yalıhüyük-Taşkent-Tuzlukçu İlçemizin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek TSİM girişlerini yapmak ilgili ilçelere yazışmaları yapmak

- Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve ALT BİRİMLERİN rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak. Mesai denetimlerine katılmak.

Hatice ÖNDER TELCİ (4721)

-Karatay Merkez İlçelerde ASM ve alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak.

- Akılcı İlaç Kullanımı kapsamında iş ve işlemleri yürütmek.

İlknur AKGÖL (4663)

BİMER SABİM ŞİKÂYET

-Aile Hekimliği şikâyetleri kaydetmek ve çözümüyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Hasta hakları başvurularını değerlendirmek

Kamile BÜYÜKGÖZ (4719)

VALİLİK GÖREVLENDİRME OLURU

-Denetçi personel yıllık eğitim planlarını hazırlamak ve sekretaryasını yürütmek, Personellerin görevlendirme Onay yazılarını yazmak.

Hacer KÖMÜRCÜ ŞAHİN (4662)

MESAİ DENETİMİ

-Merkez ve Perifer İlçelerde görev yapan Aile hekimlerine yapılan mesai takip işlemlerinin sekretaryasını yürütmek,

M. Akın AVCI (4721)

AKILCI İLAÇ

Akılcı İlaç Kullanımı sorumlu personel, AİK hizmet içi ve halk eğitimlerinin planlanması, RBS takibi, Antijen testlerinin dağıtım ve kullanım takibi, İlaç suiistimali takip iş ve işlemlerini yürütmek,

İlknur AKGÖL (4663)

AH PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON

-Aile hekimliği performans itiraz komisyonu iş ve işlemlerini yürüterek komisyonu toplamak, aynı zamanda sekretaryasını yürütmek, Tespitsiz Gebe ve bebeklerin araştırmak, Karar Destek sistemini takip etmek.

Hatice ÖNDER TELCİ (4721)

İSTATİSTİK

-Birim faaliyetleri ile ilgili istatistikleri hazırlamak ve Bakanlığa göndermek. Karar destek sistemini takip etmek,

Mehmet Akın AVCI (4720)