T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kanser Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL - İLETİŞİM BİLGİSİ

0332 310 46 00

 

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Kanser Birimi

Kanser Biriminin Tüm İşlemleri

Dr. Seyfettin ABUOĞLU(4701)

-ASM, İSM/TSM, KETEM ve AÇSAP' larda yapılan taramalara ait üç aylık verilerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığına gönderilmesi

Özlem YILMAZ (4711)

-Kanser Taramalarında kullanılan HSYS, MMSCREEN, HPVLAB, Yazılım Destek sistemleri ili ilgili işlemleri yürütmek

-3-6-9 aylık ve yıllık periyotlar halinde ve gerek görüldüğü zamanlarda Kanser Taramalarına ait sunum hazırlamak

-Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Merkezi Sistemi üzerinden oluşturulan Mamografi İl Kontrol Teşkilatı Bilgi Formunun Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığına gönderilmesi,

-SABİM ve BİMER şikâyetlerinden şubemiz ile ilgili olanların sonlandırılması

-Kanser Danışma Kurulu toplantısı için gerekli çalışma yazışmalarınınyapılması

-Konya İli merkez ve ilçe hastanelerde yapılan taramalara ait üç aylık verilerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığına gönderilmesi,

-İSM/TSM tarafından özel gün ve haftalarda yapılan eğitim verilerinin icmalinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığına gönderilmesi,

-Hastanelerde yapılan kolposkopi hizmetine ait verileri doğru ve güvenli olarak kaydedip 3 ayda 1 Kanser Daire Başkanlığı' na bildirilmesi,

-Ulusal HPV Laboratuvarı Sistem üzerinden oluşturulan HPV il kontrol teşkilat formunun 2 aylık icmalinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığına gönderilmesi

 

 

Keziban ÖZKAN (4727)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keziban ÖZKAN (4727)

-Kanser Birimi çalışanlarının aylık döner sermaye/performans formlarının Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesi,

-Aylık Yıpranma Katkı Payı Bildirim Formunun düzenlenmesi ve gönderilmesi

-ASM, İSM/TSM, KETEM, SHM ve AÇSAP’ larda yapılan taramaların haftalık ilçelerden toplanması ve istatistik çalışmaların yapılarak 3 ayda 1 Kanser Daire Başkanlığına bildirilmesi,

-Kanser Taramalarının Haftalık değerlendirilmesi ve Ankara değerlendir toplantısı için gerekli istatistik çalışmaların hazırlanması

-Kanser taramaları Çağrı Merkezi Pilot Uygulama kapsamında ilçelerden toplanan verilerin istatistik çalışmalarının hazırlanması

-Kanser taramaları Çağrı Merkezi Pilot Uygulama kapsamında periyodik sunumlar hazırlamak

-KETEM' lerde taraması yapılan kişilerden il içi ve il dışı bildirilmesi gereken vakaları il ve ilçelere bildirilmesi

-Minimal Kalite Kriterleri formunun üçer aylık dönemler halinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığına gönderilmesi

Aktif Kanser Kayıt Merkezi

-Hastane kanser kayıt birimleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri incelemek, düzenlemek, tam ve doğru olarak elektronik ortama aktarmak, toplanan verilerin kalite kontrolünü yapmak, geçerli ve güvenilir olmayan bildirimleri belirleyerek kayıt kaynağı tarafından yeniden incelenmesini sağlamak, birim bunmayan hastanelerde devamlı olarak gezici kanser kayıt hizmetini yürütmek, elektronik olarak toplanmış olan kanser kayıt verilerinden eksik ya da hatalı olanları düzenli olarak tespit etmek, merkez sorumlusuna hata kaynaklarını iletmek

İlkay AĞIR (4710)

Gülşen UYSAL (4712)

Halide TEKİN(4714)

Esra ÇİÇEK (4713)