T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kanser Birimi

Güncelleme Tarihi: 21/12/2018

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL - İLETİŞİM BİLGİSİ

0332 310 46 00

 

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Kanser Birimi

Kanser Biriminin Tüm İşlemleri

Dr. Seyfettin ABUOĞLU(4701)

Konya İli merkez ve ilçe hastanelerde yapılan taramalara ait üç aylık verilerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığına gönderilmesi,

Esra ÇİÇEK (4710)

Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Merkezi Sistemi üzerinden oluşturulan Mamografi İl Kontrol Teşkilatı Bilgi Formunun Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığına gönderilmesi,

Kanser Birimi çalışanlarının aylık döner sermaye/performans formlarının Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesi,

İSM/TSM tarafından özel gün ve haftalarda yapılan eğitim verilerinin icmalinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığına gönderilmesi,

Hastanelerde yapılan kolposkopi hizmetine ait verileri doğru ve güvenli olarak kaydedip 3 ayda 1 Kanser Daire Başkanlığı' na bildirilmesi,

KETEM' lerde taraması yapılan kişilerden il içi ve il dışı bildirilmesi gereken vakaları il ve ilçelere bildirilmesi

Ulusal HPV Laboratuvarı Sistem üzerinden oluşturulan HPV il kontrol teşkilat formunun 2 aylık icmalinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığına gönderilmesi

Konya ilçelerinde kanser taraması yapan Mobil KETEM’ e ait tarama sonuçlarını ilgili birimlere gönderilmesi,


ASM, İSM/TSM, KETEM, SHM ve AÇSAP’ larda yapılan taramalara ait üç aylık verilerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığına gönderilmesi

Özlem YILMAZ (4711)

Kanser Taramalarında kullanılan HSYS, MMSCREEN, HPVLAB, Yazılım Destek sistemleri ili ilgili işlemleri yürütmek

3-6-9 aylık ve yıllık periyotlar halinde ve gerek görüldüğü zamanlarda Kanser Taramalarına ait sunum hazırlamak

Konya ilçelerinde kanser taraması yapan Mobil KETEM’ e ait tarama sonuçlarını ilgili birimlere gönderilmesi,

Performans Değerlendirme Formu' nun toplanması ve ilgili birime gönderilecek istatistik çalışmayı hazırlamak

Minimal Kalite Kriterleri formunun üçer aylık dönemler halinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığına gönderilmesi

Gerekli durumlarda epidemiyolojik araştırmaların sürdürülmesi ve sonlandırılması

SABİM ve BİMER şikâyetlerinden şubemiz ile ilgili olanların sonlandırılması

Kanser Danışma Kurulu toplantısı için gerekli çalışma yazışmalarınınyapılması

Aylık Yıpranma Katkı Payı Bildirim Formunun düzenlenmesi ve gönderilmesi

Keziban ÖZKAN (4227)

ASM, İSM/TSM, KETEM, SHM ve AÇSAP’ larda yapılan taramaların haftalık ilçelerden toplanması ve istatistik çalışmaların yapılarak 3 ayda 1 Kanser Daire Başkanlığına bildirilmesi,

Aktif Kanser Kayıt Merkezi

Hastane kanser kayıt birimleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri incelemek, düzenlemek, tam ve doğru olarak elektronik ortama aktarmak, toplanan verilerin kalite kontrolünü yapmak, geçerli ve güvenilir olmayan bildirimleri belirleyerek kayıt kaynağı tarafından yeniden incelenmesini sağlamak, birim bunmayan hastanelerde devamlı olarak gezici kanser kayıt hizmetini yürütmek, elektronik olarak toplanmış olan kanser kayıt verilerinden eksik ya da hatalı olanları düzenli olarak tespit etmek, merkez sorumlusuna hata kaynaklarını iletmek

Kadriye CAN (4722)

Durdu ÖDÜL (4721)

Gülşen UYSAL (4720)