T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Toplum Sağlığı ve Göç Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

FAALİYET PLANI-GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İlgili Personel -İletişim Bilgisi

0332 310 46 00

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Toplum Sağlığı ve Göç Hizmetleri Birimi

Birim Sorumlu Uzmanı

Dr. Aykut Emre YILDIRIM(4702)

Birim Tabibi

Ölüm bildirim sistemi il koordinatörü ve kontrolörü, defin hizmetleri il koordinatörlüğünü yapmak,

-Göç Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri eksiklikleri, takibi ve koordinasyonu,

-Göç Sağlığı Hizmetleri, TSM performansları, sağlık evleri eksiklikleri, takibi ve koordinasyonu, mevsimlik tarım işçileri, mobil sağlık hizmetlerinin takibi.

Dr. Faik ŞENYIL (4677)

-Suriyeli ve yabancı sığınmacılara verilen birinci basamak sağlık hizmetleri maliyet analizi veri girişlerinin takibi ve icmali.

-Göçmen sağlığı merkezlerinin planlanması, açılış ve kapatma işlemleri ve ilgili yazışmaların yapılması.

- Mevsimlik tarım işçilerine verilen hizmetlere yönelik, 1.Basamak Sağlık hizmetleri aylık formlarının toplanarak icmalinin çıkartılması ve HTS’ye (Bakanlık Hızlı Veri Sistemi) girilmesi.

- Yılda 2 defa Valilik, İl Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “iç güvenlik strateji belgesi” nin hazırlanarak gönderilmesi.

-Göçmen Sağlığı Merkezlerini demirbaş malzeme planlamasını yapmak.

Mustafa ÖZ (4716)

-Entegre ilçe hastanelerinin iş ve işleyişlerinin yürütülmesi

-Entegre sağlık merkezleri iş ve işleyişlerinin yürütülmesi

-Sağlık evleri açılışı ve sağlık evleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

-Sağlıklı Hayat Merkezlerinin açılışı, aylık çalışmaları ve SHM ile ilgili genel yazışmaları yapmak.

-Cezaevinde yükümlü ve tutukluların T.C. nüfus yükleme işlemlerini yapmak.

-Ceza infaz kurumuna ait Sağlık Hizmetleriverileri toplamak / takip etmek

- Birim CİMER talep ve şikayetlerini almak.

- TSİM takip işlemleri

-ASKOM dan gelen yazıları İlçe Entegre Hastanelere dağıtımı ve takibini yapmak

Mehmet Ziya GÜNER (4717)

- Koruyucu ağız ve diş sağlığı kapsamında yıllık eğitim planlaması, okullarda florürlü vernik uygulaması, diş taraması planlamalarını yapmak.

- İlçelerde yürütülen aylık faaliyetlerin (eğitim, ağız-diş taraması, florürlü vernik uygulamaları) ve dağıtılan materyallerin (diş fırçası-macunu, basılı materyaller) takibi ve HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi) girişlerinin yapılmasını sağlamak.

- İlçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinin birime ait performans verilerinin her ay yazısını yazmak.

Sibel EĞİLMEZ ( 4718)

-Mobil sağlık hizmetleri için ekiplerin belirlenmesi, kurulan ekiplerin yıllık Hizmet planlarını ilçelerden almak, düzenleyip Bakanlığa göndermek. Mobil Sağlık Hizmetleri ile ilgili tüm işleri takip etmek ve plan doğrultusunda işleyişleri sağlamak.

- İlçelerde kurulan ekiplerin haftalık çalışmalarını veri tabanına girilerek aylık bakanlığa bildirimini yapmak.

-31 ilçe sağlık müdürlüğü Muayene ve Danışmanlık hizmetleri aylık formlarını toplayarak veri tabanına ekleyerek il icmalini HTS ( Hızlı Veri Sistemi) ne girmek.

- Birime ait İç Kontrole ait çalışmaları ile yazışmalarını yapmak.

- Birime ait eğitim işlerini yürütmek, İlçe SM/TSM’ lerin eğitimlerini veri tabanına girmek.

Fatma KOTAN (4715)

-Göçmen sağlığı merkezi sağlık personelini yerleştirme işlemleri.

-Göçmen sağlığı merkezi personeline ait özlük işlemleri.

-Göçmen sağlığı personelinin izin-rapor işlemleri.

-Sıhhat projesine ait aylık çalışmaları yapmak

- Göçmen sağlığı merkezlerine ait aylık çalışmaları yapmak ve Göçmen Sağlığı Merkezleri ile ilgili tüm hizmetleri Ankara ya bildirmek

Mehmet KAR (4723)

- Göçmen sağlığı merkezi sağlık personelini yerleştirme işlemleri,

- Göçmen sağlığı merkezi personeline ait özlük işlemleri

- Göçmen sağlığı personelinin izin-rapor işlemleri,

- Sıhhat projesine ait aylık çalışmaları yapmak,

- Göçmen sağlığı merkezlerine ait aylık çalışmaları yapmak ve Göçmen Sağlığı Merkezleri ile ilgili tüm hizmetleri Ankara ya bildirmek.

Rüstem YALÇIN ( 4658)

-Göçmen Sağlığı Merkezleri ile ilgili genel yazışmalarını yapmak.

- Göçmen Sağlığı Merkezlerine ait veri ve istatistiklerini yapmak.

- SIHHAT Proje iş / işlemlerinin takibini yapmak.

Şerife Beyza KAYA (47 15)

-Göçmen Sağlığı Merkezleri ile ilgili genel yazışmalarını yapmak.

- Göçmen Sağlığı Merkezlerine ait veri ve istatistiklerini yapmak.

- SIHHAT Proje iş / işlemlerinin takibini yapmak.

- Mevsimlik tarım işçilerine verilen hizmetlere yönelik, 1.basamak sağlıkhizmetleri aylık formlarının toplanarak icmalinin çıkartılması ve HTS’ye (Bakanlık Hızlı Veri Sistemi) girilmesi.

Funda GÜRBÜZ ( 4718)

-Koruyucu Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Yürütülmesi

Dt. Yadigar Esen ŞENARAN (4678)

-Koruyucu Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Yürütülmesi

Dt. Meral DEMİRCİ (4679 )

-Meram-Karatay Selçuklu İlçesine Ait Ölüm Defin Hizmetleri İşlemleri

Dr.Mahir BÜYÜKGÖL (320 4848)

-Meram-Karatay Selçuklu İlçesine Ait Ölüm Defin Hizmetleri İşlemleri

Dr.Zübeyde KURU (320 4848)

-Ölüm defin birimindeki hizmetleri yürütmek.

-Ölüm bildirimle ilgili Kurum içi/Kurum dışı yazışmaları yapmak.

-Birime ait personel ,izin başlayış ve personele ait diğer işlemlerini yapmak.

-Birim arşiv işlemlerini yapmak.

Fatma SARIBAŞ (4652)

Ölüm, defin birimindeki hizmetleri yürütmek

Ali YEŞİLYURT (4652)