T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

 

 

FAALİYET PLANI-GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İlgili Personel -İletişim Bilgisi 0332 310 46 00

Halk
Sağlığı
Hizmetleri
Başkanlığı

Ruh Sağlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi

Ruh Sağlığı tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Biriminin tüm işleri

Ferah Nur ÇAVDARCI YAMAN (4627)

-Basılı evrak takibi ve basın ile ilgili işlerin takibi
-KPS (Kişi Paylaşım Sistemi) sorgulama ve kişi takipleri
- Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ve Denetim Görevlileri Takibi
-Çalışma Hayatında Kadın*Erkek Fırsat Eşitliği Eğitimcisi
-CİMER başvurularının takibi

Zekariya YILDIRIM (4733)

-4207 Sayılı Kanun Kapsamında İl Tütün Kontrol Kurulu faaliyet raporları hazırlamak
-ALO 184 İL SORUMLUSU(tütün denetimleri konusunda)
- 31 ilçe Tablet PC ve tütün denetimlerinin takibi
- Basılı evrak takibi ve basın ile ilgili işlerin takibi
- Dumansız Hava Sahası Takip sistemi sorumlusu
-0*6 yaş Çocuğun Psikososyal gelişimini Destekleme Programı eğitimcisi

Tuğba ÇELİK (4728)

-Sigara Bırakma Polikliniğinin takip ve çalışmalarını yapmak
- Sigara bırakma ilaçlarının dağıtımını takip etmek
- TUDEP SİSTEMİ TAKİP SORUMLUSU( İlimizdeki denetim görevlilerinin takibi)Bilgi Gizliliği kararlarının uygulanması ve takibinin yapılması

Meryem KARAAL (4636)

-Uçucu Madde Denetimlerinin Takibi

-Arşiv Çalışmaları

Ali SAYHARMAN (34732)

-SÜDGE (Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi) Takibi “2918 Sayılı Trafik Denetleme Kanununa istinaden” eğitim düzenlenmesi
-Personel Özlük İşleri Yazışmaları
-Döner Sermaye Formları takibi

Faruk ÜNAL (4612)

 

Halk

Sağlığı

Hizmetleri

Başkanlığı

Ruh Sağlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi

-Madde bağımlığı arındanma merkezlerine başvuran damariçi madde kullanılarının Viral Hepatit kontrolunun 6 'ay da bir Sağlık Bakanlığına bildirilmesi-AMATEM ve ÇEMATEM' de tedavi gören hastalara ait Alkol dışı Madde Kullanıcıları Tedavi bildirim sistem formunun 3 Aylık periyotlarda Sağlık Bakanlığına Bildimini yapılması

-4721 Sayılı Türk Medeni Kanuna istinaden tedavi amaçlı kişisel koruma kararı mahkeme yazışmalarının takibi ve koordinasyonun sağlanması Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
-Atık su analiz çalışmasında Hastanelerde tıbbi amaçla kullanılan morfin miktarının aylık olarak TürkiyeYeşilay Cemiyeti ,İçişleri Bakanlığı ve SağlıkBakanlığına aylık bildiriminin yapmak
-Uyuşturucu ile mücadele eylem planı çalışmaları
-Sağlık Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele veri takip sorumlusu
-Valilikte yapılan bağımlılıkla mücadele toplantısı koordinasyonu
-Teknik çalışma kurullarının takibi ve koordinasyonu

-Aile hekimleri ve ASM çalışanlarına verilecek bağımlılık eğitimlerinin koordinasyonu

-BMİKK Faliyet Raporlarının 6 'Aylık periyotlarda Sağlık Bakanlığına Bildirilmesi.

-Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı hazırlamak

- Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strajesi ve Eylem Planı İzlem Platformu veri girişi sorumlusuValilikten tarafından istenen uyuşturucu raporlarının 4'aylık periyotlarda bir İçişleri Bakanlığına göndermek üzere tüm kurumlardan istenmesi ve rapor haline getirilmesi

Emine SÜRÜCÜ (4618)


-4721 Sayılı Türk Medeni Kanuna istinaden tedavi amaçlı kişisel koruma kararı mahkeme yazışmalarının takibi ve koordinasyonun sağlanması Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

-Madde bağımlığı arınanıma merkezlerine başvuran damariçi madde kullanımlarının Viral Hepatit kontrolünün 6 'ay da bir Sağlık Bakanlığına bildirilmesi-AMATEM ve ÇEMATEM' de tedavi gören hastalara ait Alkol dışı Madde Kullanıcıları Tedavi bildirim sistem formunun 3 Aylık periyotlarda Sağlık Bakanlığına Bildiriminin yapılması

- Atıksu su analiz çalışmasında Hastanelerde tıbbi amaçla kullanılan morfin miktarının aylık olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına her ay bildiriminin yapmak

-Uyuşturucu ile mücadele eylem planı çalışmaları

-Sağlık Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele veri takip sorumlusu

-Valilikte yapılan bağımlılıkla mücadele toplantısı koordinasyonu

-Teknik çalışma kurullarının takibi ve koordinasyonu

-Aile hekimleri ve ASM çalışanlarına verilecek bağımlılık eğitimlerinin koordinasyonu

-BMİKK Faliyet Raporlarının 6 'Aylık periyotlarda Sağlık Bakanlığına Bildirmesi.-Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı hazırlamak - Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strajesi ve Eylem Planı İzlem Platformu veri girişi sorumlusu-Valilikten tarafından istenen uyuşturucu raporlarının 4'aylık periyotlarda bir İçişleri Bakanlığına göndermek üzere tüm kurumlardan istenmesi ve rapor haline getirilmesi-HTS (Sağlık Bakanlığı Hızlı Veri Toplama Sistemi) Sorumlusu

Fatih GÜMÜŞ (4625)


Halk

Sağlığı

Hizmetleri

Başkanlığı

 

 

 

Ruh Sağlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi

 

 

 

-5395 Sayılı Kanun Uygulama kapsamında mahkemelerce verilen Sağlık Tedbiri kararının uygulanması mahkeme yazışmalarının takibi ve koordinasyonun sağlanması-Damgalama ve mobing ile ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları

Raziye DEMİR (4634)

-Bölge Hastanelerinden gelen Hasta RS 20 takibi, veri tabanına girilerek hastaların saha ile koordinasyonunun sağlanması
-Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Birimleri işleyiş ve Koordinasyonlarının sağlanması
-TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri) Toplantı ve Koordinasyonlarının sağlanması
-ÇİM (Çocuk İzlem Merkezleri) Toplantı ve Koordinasyonlarının sağlanması
-İntihar verilerinin İl Genelinden toplanarak veri tabanına girilmesi,

Ayşe YORGANCILAR (1038)

- 6284 Sayılı Kanun kapsamında KYŞ (Kadına Yönelik Şiddet) ve Aile İçi Şiddet ile ilgili şiddet uygulayan ve şiddet mağdurlarına yönelik mahkeme kararlarının ŞÖNİM'le koordinasyonla yürütülmesi
- Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Kapsamında KYŞ hizmet içi eğitimleri, program süpervizyon çalışmaları, saha verilerinin toplanarak veri tabanına girilmesi ve projeye ait anket çalışmasının yapılıp raporlanması

-Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Programı ve programın takkinin sekreteryası

Emine KÖFE (4634)

-ÇPGD (0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı) hizmet içi eğitimleri, program süpervizyon çalışmaları ile saha verilerinin toplanması
-Otizm spektrum bozukluğu programlarının takibi
-Disleksi (Özgül Öğrenme Bozuklukları) programı takibi
-Sağlık Net-2 KDS (Karar Destek Sistemi) / USS ruh sağlığı verilerinin takibi, veri tabanına aktarımı

Emine KOÇAK (4614)