T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi

Ağız ve diş sağlığı hastanesi ve merkezlerinin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek

İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak

Personel tıbbi cihaz, sarf ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek temini ve tahsisi konusunda çalışmalara destek vermek

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini ve diğer sağlık tesisleriyle ve birimlerimizle koordinasyonunu sağlamak,

Bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi ve puanlama,

Akılcı ilaç ve Hızlı Antijen Testi verilerinin takibi,

Klinik Araştırmalar

Dt. Erdal BİLGİN
(Birim Sorumlusu) / 4092


Kadir AKDAĞ
(VHKİ) /4159