T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Engelli Raporu İtiraz Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Engelli Sağlık Raporu İtiraz Birimi

 

 

Engelli Sağlık Kurulu Raporu, TSK Sağlık Kurulu Raporu ve Sürücü Sağlık Kurulu Raporu itirazına istinaden ilgili Yönetmelikler çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek

Engelli Sürücü Adayları Ehliyet komisyonunun iş ve işlemlerinin yürütülmesi

Engelli ehliyet kodlarının belirlenmesi

Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücü olup olamayacağı belirlenmesi için gönderilen engelli bireylerin komisyonda değerlendirilmesi ve raporlarının yazı ile Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesi

Dr. Emine KARABACAK
(Uzman) /4137

İbrahim ÇİÇEK
(V.H.K.İ) /4335

Ali YETİK
(Sürekli İşçi)/4330

Melike OĞUZ
(Ebe)/ 4320

Birnur GÖKMEN
(Hemşire) /4320

Dilek IŞIK
(Ebe)/4334