T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

Evde sağlık hizmetlerinin planlaması ve uygulanması.

Evde sağlık hizmetleri birimlerinin kurulması, bu birimlerin asgari fiziki donanımı ile araç, gereç ve personel ihtiyacının belirlenmesi.

Evde sağlık birimleri arasındaki organizasyonun ve koordinasyonun sağlanması.

Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastaların randevu, kayıt ve takip işlemlerinin yürütülmesi.

Evde Sağlık Hizmetleri TSİM ve ESYS istatistiklerinin takibi ve değerlendirilmesi.

Dr.Fatma ŞİMŞEK
(Birim Sorumlusu) /4195

Filiz ŞEKER
(Ebe)/ 4060

Semra KALE
(Ebe)/ 4087

Güleser KİRAZ
(Ebe) /4206

Hatice SAĞLAM
(Hemşire) /4206