T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Hastanelerde hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.

Hastaneler tarafından oluşturulan ve aylık olarak toplanan çalışan hakları birimlerinin formlarının tanzim edilerek her altı ayda bir Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.

Başkanlığımıza intikal eden hasta şikayetlerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini yürütmek.

CİMER, hastaneler açısından gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

Hastanelerin Hasta Hakları Birimlerinden 6 aylık şekilde istenilen Hasta Hakları İstatistik (Ek-6) Formlarını Dinamik Veri Giriş Platformuna kaydedilmesini sağlamak.

Hastanelere, SIHHAT Projesi kapsamında temin edilen tercümanların aylık verilerini toplayıp Dinamik Veri Giriş Platformuna kaydedilmesini sağlamak.

Bakanlığın talimat ve duyurularını hastanelere tamim etmek.
Uzm. Dr. Aynur ŞAHİN
(Uzman) /4081


Muhammet İslam Çağrı CİNGİ
(Sürekli İşçi) /4127