T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastane Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Hastane Hizmetleri Birimi

Sağlık tesisleri ve benzeri sağlık kuruluşlarını planlamaya uygun hale getirmek ve işlemleri takip etmek

Sağlık tesislerinin her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.

Hastanelerin ek sağlık tesislerinin tescil işlemini yapmak, 3 aylık periyotlarla Ek Sağlık Tesisleri Bilgi Formlarını Bakanlığa göndermek

e-Reçete ile ilgili işlemler

Yeni hizmet binasında faaliyete geçecek olan hastanelerin yatak tescil işlemleri, diş ünit tescil işlemleri, hastane rol değişimi işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak

Türk Silahlı Kuvvetleri (Hava Okulu, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri) İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki imzalan protokol çerçevesinde iş ve işlemlerin takibini yapmak, ilgili hastanelerle koordinasyonu sağlamak

Bakanlığın talimat ve duyurularını hastanelere tamim etmek

Hizmet Başkanının verdiği diğer görevler

Diğer Başkanlıklar ve hastanelerle ilgili yazışmalar

Anne ve Bebek Sağlığı Hizmetleri ile ilgili yazışmalar

Hastanelerde yapılan Yenidoğan işitme ve tarama işlemlerinin takibini yapmak, Halk Sağlığı Başkanlığına iletmek

Bulaşıcı olan ve olmayan hastalıklar ile ilgili yazışmalar

Hastanelerde KETEM dışı yapılan taramaların takibini yapmak, Halk Sağlığı Başkanlığına iletmek

Hastaneye başvuran göçmen ve sığınmacı hastaların veri takibini yapmak, Halk Sağlığı Başkanlığına iletmek

İl Bebek Ölümleri Komisyon Toplantısı çalışmalarına katılmak

Diğer Başkanlıklar ve hastanelerle ilgili yazışmalar


Dr. Emine KARABACAK (Uzman) / 4137

Mustafa BAYRAKÇI
(Sağlık Memuru)/4043

Ümmü DURTULUK
(Hemşire)/4084