T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi

İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formların istatistiki veri toplama mantığına uygun şekilde birimlerle koordineli olarak hazırlanılması, elde edilen verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.

Toplanan tüm verilerin doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli her türlü raporlama, tablo, grafik, bilgi notu ve benzerlerinin hazırlanması ve ilgilileriyle paylaşılması.

Toplanan veya önceden toplanmış olan tüm verilerin incelenmesi, sınıflandırılması, özet rapor oluşturulması ve arşivlenmesi.

İhtiyaç doğrultusunda kamu hastaneleri ile ilgili bilgilendirme ve sunumların hazırlanması.

Planlanmış, Güçlendirilmiş İlçe ve İlçe değerlendirme ziyareti bilgi notu hazırlanması.

Sağlık hizmet gruplarına göre üçer aylık dönem raporların hazırlanması.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı adına İç Kontrol Eylem Planı çalışmalarının yürütülmesi.

İlçe Devlet Hastanelerinin Kaymakamlıklar tarafından yapılan denetimlerinde tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların ilgilileriyle paylaşılıp takipleri ve koordinasyonun sağlanması.

Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığına bağlı personel izin ve raporlarının takip edilmesi, hazırlanan ek ödeme takip formunun ilgili Başkanlıkla paylaşılması, ÇKYS girişlerinin yapılmasının sağlanması.

Kamu Hastaneleri Başkanlığına Bağlı Hastanelerin MHRS(Merkezi Hekim Randevu Sistemi) verilerinin toplanıp uygun formatta raporlanması, diğer başkanlıklarla paylaşılması.


Dr. Yusuf KAYMAK 
(Birim Sorumlusu) / 4085


Mustafa BÜYÜKASLAN (Bilgisayar İşletmeni) / 4038


Ahmet YILMAZ
(İstatistikçi) / 4110