T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Cihaz Planlama Birimi

Güncelleme Tarihi: 12/02/2019

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Cihaz Planlama Birimi

Hastanelerin tıbbi cihaz ihtiyaç programlarının planlamaya uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, tedarik planlamasını yapmak,

Hastanelerin tıbbi cihaz ve tıbbi cihaz ile bağlantılı donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak,

Hastanelerin hizmet alım yoluyla yürütülen iş ve işlemlerinin ödenek, tedarik planlamasını yapmak,

Hastanelerin tıbbi cihaz veri doğruluğu analiz ve takibini yapmak,

İş mahkemeleri ve ceza mahkemelerinden istenen bilgileri kamu hastanelerinden temin edip gerekli yazışmaları yapmak,

Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

Uzm. Dr. Aynur ŞAHİN
(Uzman)/4081

Kadir AKDAĞ
(VHKİ)/4185

Uğur Özgür DEMİRELLİ
(VHKİ)/4197

Ahmet CABİ
(Biyomedikal Mühendisi)/4038