T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Verimlilik Birimi

Güncelleme Tarihi: 12/02/2019

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Verimlilik Birimi

Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda; sağlık tesislerinin kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek.

Sağlık tesislerinin yerinde verimlilik değerlendirilmesi gözlem sürecine sağlık tesislerini hazırlamak ve süreci yönetmek.

Sağlık sisteminde verimlilik yerinde değerlendirmesi güncel uygulamaları takip etmek.

Verimlilik değerlendirmesi ve yerinde değerlendirmelere yönelik eğitimler düzenlemek.

Sağlık tesisleri Verimlilik Karnesine ait göstergelerin hastane bazlı kontrolünü sağlamak.

https://verimlilik.saglik.gov.tr/ adresinde başkanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin veri kontrolünü sağlamak.

TDMS kayıtlarına göre sağlık tesislerinin mali tablolarının değerlendirilmesi

TSİM, KDS gibi bakanlığımıza bağlı istatistiki veri sunan raporların incelenerek sağlık tesislerimizin değerlendirmesini yapmak.

Turgay GÜNEYLİ
(Sağlık Memuru)/4069