T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DİYALİZ MERKEZLERİNİN CİHAZ ARTIRIMI DUYURUSU

Güncelleme Tarihi: 05/02/2020

           01/03/2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre, ilimizde faaliyette olan diyaliz merkezlerindeki hasta sayılarının artmasına paralel olarak cihaz arttırma gerekliliği ortaya çıkması halinde, buna yönelik talepler ilimiz Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili Yönetmelik maddesinde belirtilen kriterler esas alınarak değerlendirilir.

            İlgili Yönetmelik hükmüne göre faaliyette olan diyaliz merkezlerine cihaz ilave edilebilmesi, o ilin/bölgenin hasta/cihaz oranlarının değerlendirilmesine göre yapılmaktadır.

            Bir bölgede cihaz artırımı yapılabilmesi için o bölgede hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısının (hasta/cihaz oranı) dört veya üstü olması gerekmektedir.

            İlimiz Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu 25/09/2019 tarihinde, ilimiz diyaliz hizmet bölgelerindeki cihaz artırımı konusunu değerlendirmek üzere toplanmış ve ekteki kararlar alınmıştır.

            İlgililere duyurulur. 

Diyaliz Bölgeler Listesi.pdf
Komisyon Toplantı Karar Tutanağı Temmuz 2019-2.PDF