T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yatırımlar Birimi

Güncelleme Tarihi: 26/06/2020FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIYATIRIMLAR BİRİMİ-Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

- Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak, -  Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

-  İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,

- İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

-İl Sağlık Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak, 

-Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak, 

- Bakanlığa ait taşınmazların envanter kayıtlarının ve icmal cetvellerinin tutulması, her türlü işlemlerinin yürütülmesi ile imar plan tadilat tekliflerine görüş vermek, 

- Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin edilmesi ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemlerin yaptırılması, 

- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri, TOKİ, İÖİ, YİKOB tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek,

- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda kontrollük hizmetlerini yürütmek,
 
- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak, 

-  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Resul Ekrem Özge (Y. Mimar) - 4149
 
Abdullah Uslu (İnşaat Mühendisi) 4109
 
Sedanur Koçak (Mimar) - 4036
 
Hüseyin Korçam(Makina Mühendisi) 4145
 
Resul Teke ( Makina Mühendisi)

Hasan Bayraktar (Makina Mühendisi)

Muhterem Konuk (Jeoloji Mühendisi)

Egemen Akcan (Makina Mühendisi) -4029

Fatih Balpetek (Elektrik Mühendisi) 4108 

Faik Afşeören (İnşaat Mühendisi) - 4109
 
Mehmet Kes (Sağlık Memuru) - 4030
 
Ali Yalçın (Endüstri Mühendisi)
 
Fatih Yalçın (İnşaat Mühendisi)
   
Melike Güzelce (Mimar) 

Büşra Dönmez (Makina Mühendisi)
   
Derya Gürğan (Elektrik-Elektronik Mühendisi)
 
Yakup Sarışen (Makina Mühendisi) 
 
Mustafa Binici (Elektrik Teknikeri)
 
Ali Konar (Elektrik Teknisyeni)
 
Hicran Tekelioğlu (V.H.K.İ) 

Adem Kamçı (Hizmetli)
 
Yasemin Kılıç (İnşaat Mühendisi) 
 
Eyüp Kamacı (İnşaat Mühendisi) 
 
Osman Manav (Makina Mühendisi)
  
Mehmet Dumru (Elektronik Mühendisi)
 
Mesut Topdemir (Eletrik Teknisyeni) 

Yılmaz Kılıç (Elektrik Teknikeri) 

Tuğçe Emine Saday (Sağlık Teknikeri ) 
 
Belgin Küçüktoy (Makina Mühendisi)
 
Sait Şahin (Elektrik-Elektronik Mühendisi) 
 
Mustafa Sedat Karamazı (Elektronik
Müh.) 
 
Mahir Gürbüz (Makina Teknisyeni)