T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hukuk ve Muhakemat Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

FALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI - SOYADI
İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

HUKUK VE MUHAKEMAT BİRİMİ

Hukuk ve Muhakemat Biriminin görevleri 659 sayılı KHK’nın 4. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre; Bakanlığın muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmekle görevlidir.

Muhakemat Hizmetleri Kapsamında; “İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek.” İle görevlidir.

Hukuk Danışmanlığı Kapsamında;

“İdare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek” ile görevlidir.

 

Av. İsmail KOŞAR

Av. Beyhan ULUKAPI

Av. Suna YILMAZ KERTEL

Av. Filiz KABİNKARA

Av. Meltem DEVELİ AKYÜREK

Av. Aysel BÜYÜKAVCI

Av. Ahu ÖNEL AKBAYIR

Av. Batur AKÇA

Av. Hatice Pınar DURUSOY

Av. Sinem KILINÇKAYA

Hem. Keziban BİLGİÇ İPAR

VHKİ Bahri ÖRDEK

Tıb.Sek. Tuğçe POLAT

Memur Ayşe BİLGİLİ

Bilg.İşl. Abdülkadir ÖKSÜZ

Sürekli İşçi Lütfullah AKÇA

 

4327

4329

4326

4326

4308

4308

4308

 

4332

 


4309

4331

4331

4332

4314

4314