T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Halk Sağlığı Haftası ( 03 - 09 Eylül )

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

HALK SAĞLIĞI HAFTASI (03-09 EYLÜL)

Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı; halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü,ilin en ücra köşelerine kadar ulaşarak vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmeti veren 4 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 1Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi (ÇEKÜS), 2 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), 9 Entegre İlçe Hastanesi, 2 Entegre Sağlık Hizmeti Sunan Merkez ve 4 Göçmen Sağlığı Birimi, 249 Sağlık Evi bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) ve KETEM’lerde çalışan sağlık personelinin yanı sıra çok farklı unvan ve meslek sınıfından profesyonel,  ekip ruhu içerisinde hizmet vermektedir.

216 aile sağlığı merkezinde 689 aile hekimliği birimi ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarımız, bebeklik ve çocukluk çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmektedir.

İlimizde, Bebek ve çocuklarımıza yönelik Yenidoğan İşitme Tarama Programı, Yenidoğan Görme Taraması Programı, Neonatal Tarama Programı, Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı, NeonatalResüsitasyon Programı, Bebeklerde Demir-Dvit desteği, Bebek Ölümleri İzleme Sistemi Programı, Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi,  Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama Programı, Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı ile sağlık hizmetleri itinayla sürdürülmekte ve yakından izlenmektedir.

15-49 yaş Kadın izlemleri, evlilik öncesi danışmanlık, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitim Programı Gebe bilgilendirme sınıfı, Anne dostu hastane, Doğum öncesi ve lohusalık dönemi izlemleri, Gebelik ve süt verme döneminde D vitamini ve Demir desteği, Sezaryen oranının azaltılması,  Normal doğumun teşviki ve Anne ölümlerini önleme programı, Misafir Anne Projesi ile kadın sağlığı çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bulaşıcı Hastalıklar Birimimizce Zoonotik ve Vektörel hastalıklar kapsamında KKKA kontrolü,

şarkçibanı kontrolü ve vektörel hastalıklar kontrolü çalışmaları devam etmektedir. 13 ayrı hastalık yapıcı etkene karşı sürdürülen ve dünyanın en kapsamlı aşılama programlarından birisi olan ulusal aşı programı ile ilimizde her yıl yaklaşık 35.000bebeğe ve 70.000 okul çağındaki çocuğa aşı uygulanmaktadır.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı olarak 7 gün 24 saat boyunca bulaşıcı hastalıklara yönelik izlem yapılmakta, herhangi bir salgın tehlikesi durumunda süratle harekete geçilerek salgın kontrol çalışmalarına başlanmaktadır.

“ İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre İlimiz dahilinde içme ve kullanma sularından kontrol ve denetim izlemesi numuneleri alınmakta ve analiz ettirilmek üzere Konya Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmektedir.

Kanserle mücadelede en etkin yollardan birisi de toplum tabanlı kanser tarama programlarıdır. İlimiz birinci basamak sağlık hizmeti veren toplum tabanlı meme, serviks ve kolorektal kanser taramalarını Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi (AÇSAP) ve Sağlık Evi işbirliği içinde yürütmektedir. İlimizde4 KETEM,  1 tane Pembe Prenses (mobil araç) ile meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserlerinin erken teşhisine yönelik her yıl yaklaşık 120.000vatandaşımızatarama ve eğitimler ile ulaşmaktayız.

Ruh sağlığı hizmetleri kapsamında ilimizde 1 çocuk izlem merkezi, 5 toplum ruh sağlığı merkezi hizmet vermektedir. Psikososyal destek uygulayıcı programı eğitimleri, Otizm spektrum bozukluğu tarama ve takip programı, 0-6 yaş çocuğun psikososyal gelişimini destekleme (ÇPGD) programı, Toplumsal  Travmalar ve afette psikososyal destek programı, Birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerini güçlendirme eğitimi (RSGÜÇ), Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele programı, Davranışsal bağımlılıklar eylem planı çalışmaları ve Davranışsal bağımlılıklarla mücadele programları sürdürülmektedir. Aynı zamanda Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve eylem planının çalışmalarına başlanmış, İntiharı önleme il eylem planı çalışmaları ile program kapsamında hizmet içi eğitimlere de devam edilmektedir.

İlimizde SHM ve TSM’lerdeObezite Danışma Birimlerimizde  diyetisyenlerimiz tarafından sağlıklı beslenme, beslenme planı ve obezite ile ilgili danışmanlık verilmektedir. Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında okul sayılarının arttırılması çalışmaları devam etmektedir. Tuz tüketiminin azaltılması ve eğitim çalışmaları devam etmektedir.

Kronik hastalıklar ve yaşlı Sağlığı kapsamında Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (astım- KOAH ) önleme ve kontrol, Türkiye kalp ve damar hastalıkları önleme ve kontrol, böbrek hastalıkları önleme ve kontrol, Diyabeti Önleme ve Kontrol Programları çalışmaları yürütülmektedir.Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında eğitim çalışmaları devam etmektedir. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam çalışmaları kapsamında önemli gün ve haftalarda farkındalık oluşturacak faaliyetleri düzenlenmektedir. Obezite ile mücadele konusunda toplum beslenmesi ve fiziksel aktivite çalışmaları devam etmektedir.

UZEM tarafından Türkiye geneli 114 numaralı telefon hattı üzerinden 7/24 kesintisiz olarak halka ve sağlık personeline zehirlenmelerle ilgili danışmanlık hizmeti verilmekte, ihtiyaç halinde gerekli olan antidot tedarik edilerek mümkün olan en kısa sürede hastaya ulaşması sağlanmaktadır.

Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde; diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimcilerimiz başta olmak üzere hekimlerimiz ve diğer sağlık personelimiz öncelikli olarak kronik hastalıkların önlenmesi boyutunda bir ekip ruhu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu merkezlerimizde verilen kapsamlı sağlık danışmanlığı ve sağlık eğitimlerinin yanı sıra, Sigara Bırakma Polikliniklerimiz, koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümlerimiz, enjeksiyon ve pansuman birimlerimiz hizmet sunmaktadır.

19 Mobil Sağlık Ekibimiz, sağlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerden uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmetini ulaştırmak amacıyla oluşturulmuş hizmet modelidir. Sağlık durumunun takibi (Kan basıncı, AKŞ, BKİ),  pansuman ve enjeksiyon, kanser taramaları için yönlendirme, sağlık eğitimi, çevre sağlığı, okul sağlığı ve mevsimlik tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin tümü Mobil Sağlık Ekiplerimiz tarafından icra edilmektedir.

Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerimizin içinde, tüm ilköğretim okullarımızda ağız diş sağlığı muayenesi, flor vernik uygulaması, ağız diş sağlığı farkındalık eğitimi ve diş fırçası-macun seti dağıtımı yer almaktadır.

Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, sağlık eğitimleri düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve kaliteli yaşam standardını yükseltmek için, çalışmalarımız, hiç ara vermeden ve artarak devam edecektir.

  • 4.jpg