overlay

1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı

Meme kanseri dünyada en sık görülen ikinci kanser türüdür. Kadınlarda ise açık ara en sık görülen kanserdir. 2012 GLOBOCAN verilerine göre dünyada 1,67 milyon yeni meme kanseri olgusu gelişmiştir. Ölüm nedenlerine bakıldığında ise gelişmekte olan ülkelerde en sık kansere bağlı ölüm nedeni, gelişmiş ülkelerde ise akciğer kanserinden sonra ikinci ölüm nedenidir. Dünyada kanser nedenli ölümlerde 5.sırada gelmektedir. 2012 yılında Dünyada 522.000 kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde ise meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olup insidansı 45,9’ dur. İlimizde ise Meme Kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir.

Risk faktörleri arasında ailede meme kanseri öyküsü, erken ilk adet yaşı, geç menapoz, çocuk emzirmeme, obezite sayılabilir. Riski azaltmak amacıyla kilo kaybı düzenli egzersiz gibi davranış değişiklikleri etkili olabilir. Ancak risk faktörlerini en aza indirecek hayat tarzı değişikliklerinin yanısıra hastalığın erken teşhisine yönelik yapılan meme kanseri taramaları bu kanserden ölümleri ve hastalığın sıklığını azaltmada en etkili yöntemlerdir. Bu nedenle kadınların meme kanseri nedenleri, belirtileri, korunma, tarama, taramanın ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir.

Ülkemizde meme kanseri taramaları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim (KETEM) birimlerinde yürütülmektedir. KETEM’ ler ilk olarak 1998 yılında kurulmaya başlanmış olup ilimizde Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde olmak üzere 4 KETEM bulunmaktadır. Meme kanseri taramalarına katılım oranlarını ve taramaların etkinliğini arttırmak amacıyla son yıllarda mobil mamografi cihazları yaygınlaştırılmaya başlanmış olup, ilimizde de mobil mamografi cihazı belirlenen ilçelere belirlenen tarihlerde tarama yapmak üzere yol almaktadır. Ayrıca Merkezi Raporlama uygulamasıyla da tarama mamografisi raporları tek bir merkezde okunması sağlanarak raporlamanın standardizasyonu ve kalite denetimleri sağlanmıştır.

2004 yılından beri kadınların meme kanserinin erken teşhisinin önemini ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayı tüm dünyada ve ülkemizde meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Yurt genelinde meme kanserine yönelik eğitimler ve bilinçlendirme kampanyaları gerek sivil toplum kuruluşları gerekse Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığımızca sürdürülmektedir. KETEM’ lerde çeşitli etkinlikler ile kadınlarımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler ile beraber tarama çalışmaları devam etmektedir.

 2017 yılında 35.455 kişinin Meme kanseri taraması yapılmış mamografisi çekilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda hedefimiz; yurt genelinde hedef nüfusun en az %70’ ini kapsayan, Avrupa Birliği Kalite Standartlarına uygun ve tek elden yürütülen bir tarama programının yerleştirilmesi ve her bireyin tek tek takibi, eğitimi ve farkındalık oluşturulmasıdır. Böylece meme kanserinden ölümlerin azaltılması, yaşam kalitesinin arttırılması ve iş gücü kaybının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Meme kanseri taramalarında altın standart olarak kabul edilen ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce ÜCRETSİZ olarak vatandaşlarımıza sunulan mamografi hizmetlerinden faydalanmak için Aile Hekimleri, AÇSAP ve KETEM’ lerimize bekliyoruz.

  • meme kanseri 1.png