overlay

1-7 Ekim Emzirme Haftası

ALTIN BEBEK DOSTU İL KONYA

Anne sütü bir yaradılış mucizesidir. Yaşama en iyi başlangıcı sağlayan, içerdiği besin öğeleriyle bebekte büyüme ve gelişmeyi sağlayan mükemmel bir besindir. Hayata sağlıklı başlangıcın sağlanmasının yanı sıra beslenme yetersizliklerinin önlenmesinde, sağlıklı beslenmenin sürdürülmesinde, besin ögesi yetersizliklerinin önlenmesinde ilk adımdır. Bebeğin ilk aşısıdır, pek çok enfeksiyonun önlenmesinde önemli bir silahtır. Tüm bu nedenlerle anne sütü ile emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gereklidir.

Dünyada her sene 1 milyondan fazla bebek ve çocuğun yeterli anne sütü almadığı için ishal, solunum yolu gibi enfeksiyon hastalıklarından dolayı öldüğü bilinmektedir.

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve UNİCEF tüm bebeklerin doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesini sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenme ile birlikte 2 yaş ve ötesine kadar emzirmenin devam ettirilmesini önermektedir.

Tüm bu gerekçelerle emzirmenin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığınca ülkemizde “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları” Programı adı altında çalışmalar yürütülmektedir. Bakanlıkça belirlenen kriterleri sağlayan iller “Bebek Dostu İl” unvanı ile ödüllendirilmektedir.

Konya 2002 yılında Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterleri yerine getirerek ülkede ilk “Bebek Dostu İl” unvanını alan il olmuştur. 2007 yılında Bakanlıkça yayınlanan kriterler doğrultusunda çalışmalarını tamamlayarak 2008 yılında da “Altın Bebek Dostu İl” unvanını almıştır.

Biliyoruz ki her annenin sütü kendi bebeğine özeldir ve anne sütü almak her bebeğin hakkıdır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda anne sütü ile beslenen bebek oranı artmakla beraber bebeklerimizin tamamının ilk 6 ayda sadece anne sütü alamadığını görmekteyiz.

Bunun nedenleri arasında  ‘annelerinin sütlerinin yeterli olmadığına inanmaları, emzirmede bazı güçlüklerle karşılaşmaları, bunlarla nasıl başa çıkılabileceği konusunda yardım ve destek almamaları, çalışma hayatına geri dönmeleri ve bu süreçte emzirmeyi nasıl devam ettirecekleri konusunda yeterli bilgi sahibi olamamaları’ gibi gerekçeler sayılabilir.

Yürütülen bebek dostu çalışmaları ile bebeklerimizin doğumdan hemen sonra en az 1 saat süreyle anne göğsüne koyularak ten tene temas etmelerini ve bu süre içinde emzirilmeye başlanmalarını, tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece ilk 6 ay su dahi vermeden sadece anne sütü ile beslenmelerini ve 6. aydan sonra da ayına uygun tamamlayıcı besinlerle 2 yaş ve ötesine kadar anne sütü almalarının sağlanmasını hedeflemekteyiz. 

Emzirme ve anne sütü konusunda tüm aile hekimliği birimlerimizde ve doğum gerçekleşen hastanelerimizde gebelere ve doğum yapmış annelere eğitim, danışmanlık ve destek sağlanmaktadır.  Ayrıca toplum sağlığı merkezlerimiz bünyesinde faaliyet gösteren gebe bilgilendirme sınıflarında gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte emzirme ve anne sütü dahil anne ve bebek sağlığını ilgilendiren bir çok konuda eğitim çalışmaları da yürütülmektedir. 

2010 yılında Aile Hekimliği Uygulamasının ülke genelinde hayata geçmesi ile birlikte Sağlık Bakanlığı çalışmalarını tamamlayan aile hekimliği birimlerinin değerlendirilerek “Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi” olarak unvanlandırılması gerekliliğini ortaya koymuştur.

İlimizde Haziran 2018 tarihi itibariyle  35 hastane ve 656 Aile Hekimliği Birimi Bebek Dostu unvanını taşımaktadır. 5 hastanemizin de Yenidoğan yoğun bakım üniteleri Sağlık Bakanlığı tarafından “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi” olarak unvanlandırılmıştır. Hedefimiz yıl sonuna kadar doğum gerçekleşen tüm hastanelerimizle birlikte aile hekimliği birimlerimizin bu unvanı almasını sağlamaktır.

Geleceğimiz olan daha zeki ve sağlıklı nesiller emzirilen bebeklerden oluşacaktır ve bu sağlamak için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Annelerimiz emzirme ile ilgili her türlü soru ve sorunlarında sağlık kuruluşlarımıza başvurabilirler ve destek alabilirler.

  • EMZİRME.png