overlay

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı (İstanbul)

Sağlık Bakanlığınca sağlık alanında ülkemizin nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak 04 Şubat 2014 tarihli ve 23903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereğince “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi” sertifikalı eğitim alanı olarak kabul edilmiştir. Mezkûr Yönetmelik 6. Madde 1/e bendi doğrultusunda İlimizde 21 Ocak 2019 tarihinde başlayarak 20+2 iş günü sürecek   Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitime; Kan Bağış Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekimler ile Kan Hizmet Birimlerinde Flebotomist olarak çalışılacak personel kabul edilecektir.

Söz konusu eğitimin teorik bölümü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde, pratik bölümü ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde gerçekleştirilecektir. Eğitime  katılmak isteyen ve Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim Standartları' nın 6. maddesindeki katılımcı niteliklerine haiz olan çalışanların ekte yer alan Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurarak ve diplomasının ön yüz ve arka yüz fotokopisini ekleyerek 26 Kasım 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında kurumları aracılığıyla Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir.
Kan Bankacılığı Eğitim Ücretleri.pdf
Başvuru Formu.pdf