overlay

DİYALİZ MERKEZLERİNİN CİHAZ ARTIRIMI DUYURUSU

     01/03/2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre, ilimizde faaliyette olan diyaliz merkezlerindeki hasta sayılarının artmasına paralel olarak cihaz arttırma gerekliliği ortaya çıkması halinde, buna yönelik talepler ilimiz Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili Yönetmelik maddesinde belirtilen kriterler esas alınarak değerlendirilir.

     İlgili Yönetmelik hükmüne göre faaliyette olan diyaliz merkezlerine cihaz ilave edilebilmesi, o ilin/bölgenin hasta/cihaz oranlarının değerlendirilmesine göre yapılmaktadır.

     Bir bölgede cihaz artırımı yapılabilmesi için o bölgede hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısının (hasta/cihaz oranı) dört veya üstü olması gerekmektedir.

     İlimiz Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu 19/02/2020 tarihinde, ilimiz diyaliz hizmet bölgelerindeki cihaz artırımı konusunu değerlendirmek üzere toplanmış ve ekteki kararlar alınmıştır.

     İlgililere duyurulur.

Komisyon Toplantı Karar Tutanağı Ocak 2020-1

Diyaliz Bölgeler Listesi