Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
23 Ağustos 2021

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI, SOYADI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI HASTALIKLAR*Bulaşıcı Hast. İhbar Ve Bildirim ,Akut Flask Paralizi İl Sürveyans
*Numune Takibi.
*Hac Ve Umreden Gelen Vatandaşların Takibi,
*Poliomiyalit, Kızamık, Konjenital Kızamık Sendromu, Maternal Tetanoz Sürveyans ,
*TSİM Girişi ve Takibi ,
*Sentinel İnfluenza Sürveyans Sistemi Takibi,
*Filyasyon Takibi,
*İZCİ Sistemi Takibi
Dr. Levent KARTAL(Uzman)-4649
Hasan KIRIKÖZ (Sağlık Memuru) -4650
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI HASTALIKLAR *Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (Aids, Sifiliz)Takibi,
*Hıv/Aıds Danışmanlık Hizmetleri,
*Numune Alımları ,Hasta Takipleri, Bakanlık Bildirimleri,
*TSİM Girişi ve Takibi , SSPE Takip Ve Bildirimleri
*İZCİ Sistemi Takibi
*Lejyoner Hastalığı Takibi Ve Bildirimleri, Lepra Takibi, Yazışmalar
Dr. Levent KARTAL(Uzman)-4649
Sedat ARMUTLU(Sağlık Memuru) -4681
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI HASTALIKLAR*Tüberküloz Birim Sorumlusu, Tüberküloz Birim Yıllık Hizmet Plan Ve Programını Hazırlamak,
*Tüberküloz Vakalarının Ve Doğrudan Gözetimli Tedavisi Takibi
*İstatistik Verilerinin Hazırlanması
*TSİM Girişi ve Takibi
*İç Kontrol Çalışmaları
*Covid-19 Yazışmaları
*Birimle İlgili Genel Yazışmalar
*İZCİ Sistemi Takibi
Dr. Levent KARTAL(Uzman)-4649
Ünzile TORUN (Ebe) -4680
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI HASTALIKLAR*Zoonatik Hastalıkların Ve Erken Uyarı Birim Yıllık Hizmet Plan ve Programını Hazırlamak, *TSİM Girişi ve Takibi ,
*Yazışmalar,
*İZCİ Sistemi Takibi
*OYS Giriş ve Takibi
Dr. Levent KARTAL(Uzman)-4649
Veli DEMİREL (Sağlık Memuru) -4682
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI HASTALIKLAR AŞI BİRİMİ *İl Soğuk Zincir Sorumlusu,
*Aşı Takip Sistemi Üzerinden Aşı Uygulanan Birimlerde Soğuk Zincir Sisteminin Takibini Yapmak.
*TSİM Girişi ve Takibi , Taşınır Kayıt Yetkilisi,
*İlçelere Ayda 2 Kez Aşı İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Sevkiyat Paketlerinin Hazırlanması Ve Frigo Frig Araçlarla Aşı Dağıtımını Sağlamak,
*Aşı Redleri Takip Ve Değerlendirme , Yazışmalar
Dr. Levent KARTAL(Uzman)-4649
Mustafa İlhan ÇELİK (Sağlık Memuru)-4698 Mustafa İLHAN (Sağlık Memuru) 4696
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI HASTALIKLAR*Soğuk Zincir Sorumlusu,
*TSİM Girişi ve Takibi , Taşınır Kayıt Yetkilisi,
*İlçelere Ayda 2 Kez Aşı İhtiyaçlarının Belirlenmesi,
*Sevkiyat Paketlerinin Hazırlanması Ve Frigo Frig Araçlarla Aşı Dağıtımını Sağlamak, Yazışmalar
Dr. Levent KARTAL (Uzman)-4649
Salım ŞAHİN (Sağlık Memuru)-4694
Osman DEMİRALAY(Sağlık Memuru)-4695 Muhammed Ali ŞAHİN (Sağlık Memuru)- 4696
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI HASTALIKLAR SITMA BİRİMİ
*Sıtma Birimi Şefi, Eğitim Düzenlenmesi, Planlanması Ve Uygulaması, Yazışmalar
Dr. Levent KARTAL(Uzman)-4649
Mehmet SAYILIRER (Tıbbi Teknolog) -4736
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI HASTALIKLAR* Sürveyans GörevlisiDr. Levent KARTAL(Uzman)-4649
Hasan Hüseyin ZENGİN (Sıtma İşçisi) -4679
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI HASTALIKLAR *Sıtma Tanısı KoymaDr. Levent KARTAL(Uzman)-4649
Erol HANDEMİR(Veteriner Hekim)-4659
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI HASTALIKLAR*Vektörlerle MücadeleDr. Levent KARTAL(Uzman)-4649
Ahmet AZGIN (ÇST.) -4687
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI HASTALIKLAR*Aktif Ve Pasif Sürveyans Takibi Ve Sıtma Kanları Analizi,Pozitif Vakaların TakibiDr. Levent KARTAL(Uzman)-4649
Zübeyde TUŞAT (lab.Tek.)-4686
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI HASTALIKLAR SEYAHAT SAĞLIĞI BİRİMİ *Seyehat Sağlığı Biriminde Yurtdışına Çıkacak Vatandaşların Aşı Ve Proflaksilerinin Uygulanması Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi, Hac Ve Umre Döneminde Aşılama Hizmeti
Dr. Levent KARTAL(Uzman)-4649
Dr.Sakine Esin ÖZBULUT
Adalet GÖKBUDAK (Hemşire)-4887