Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
23 Ağustos 2021

 FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI, SOYADI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR*Eğitim öğretim dönemi içerisindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan Sağlıklı Beslenme, Obezite ve Fiziksel Aktivite Eğitimlerinin yılda 2 kez (her okul dönemi sonunda) toplanarak değerlendirilmesinin yapılması, Okul Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitimlerinde Kullanılmak Üzere Eğitim Materyalleri konulu çalışma hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerine bilgilendirme yapılması.
*Beslenme Dostu Okullar Programı Denetimleri: İlgili kurum, kuruluşlarla il genelinde Beslenme Dostu Okullar Programının tanıtılması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli yazışmaların yapılması. Denetim ekiplerine eğitim verilmesi. İnceleme ve değerlendirme sonucunda denetim programının hazırlanarak okulların denetimlerinin yapılması, Beslenme Dostu Okul Sertifikası olan okulların yıllık denetimlerinin (takip denetimi) yapılması. Her eğitim - öğretim yılı için Beslenme Dostu Okullar Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, Haziran ayının son iki haftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzde Beslenme Dostu Okullar Programı çalışmalarında görevli personeller ile yıllık değerlendirme toplantısı yapılarak toplantı raporu Bakanlığımıza sunulması.
*Özel gün/haftalarda (Dünya Kalp, Diyabet, Hipertansiyon, İnme, Böbrek ve Tuz Günü vb.) resmi yazışmaların yapılması, afiş/broşür basımının yapılmasının sağlanarak tüm 1.-2.-3. Basamak kurumlara gönderilmesinin sağlanması, Özel gün/haftalar hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerine ve özel kurum/kuruluşlara resmi yazışmalar yapılması ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerinden halk/hizmet içi eğitimler talep edilmesi ve sonuçlarının toplanıp Bakanlığa resmi yazı ile bildirilmesi.
*Sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel aktivite, diyabet, yaşlılık konularında hizmet içi ve halk eğitimleri planlanması, organizasyonlarını sağlanması ve eğitim verilmesi. Bu konularla ilgili materyal dağıtımının sağlanması.
*Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulunun organizasyonu ve yazışmalarının yapılması.
*Şubemizle ilgili şikâyetlerde CİMER takibinin yapılması.
Dr.Kürşad KIRAÇ (Uzman)-4628
Elif SAĞLAM (Diyetisyen) -4655
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR*Yıllık ve 6 aylık izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak Bisiklet yolu denetim ekibi oluşturmak, iletişimlerini sağlayarak bisiklet yolu denetimlerini yapılması,
*Şube brifing, sunum ve verilerini hazırlanması,
*Yeterli ve Dengeli Beslenme kurulunun organizasyonu ve yazışmalarını yapılması,
*İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri Obezite Danışma Birimlerine başvuran hastaların ilçelerle iletişim halinde olarak HSYS sistemine girişlerinin sağlanması takip ve kontrollerinin yapılması,
*TBS (Toplum Beslenmesi) çalışmasının İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri tarafından yapılmasının sağlanması ve her üç ayda bir tablonun yapılarak doldurulmasının sağlanması ve sonuçların kayıt altına alınması,
*Aile Sağlığı Merkezi denetimlerine Birim Uzmanı ile birlikte denetimlerin yapılması.
Dr.Kürşad KIRAÇ (Uzman)-4628
Nimet AKKOCA (Ebe) -4656
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR *Beslenme Dostu Okullar Programı Denetimleri: İlgili kurum, kuruluşlarla il genelinde Beslenme Dostu Okullar Programının tanıtılması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli yazışmaların yapılması. Beslenme Dostu Okullar Programına başvuran okulların başvuru dosyalarının incelenerek değerlendirilmesi. Denetim Ekiplerinin oluşturulması. Denetim ekiplerine eğitim verilmesi. İnceleme ve değerlendirme sonucunda denetim programının hazırlanarak okulların denetimlerinin yapılması. Beslenme Dostu Okul Sertifikası olan okulların yıllık denetimlerinin (takip denetimi) yapılması. Beslenme Dostu Okul sertifikalarının düzenlenmesi. HTS (Hızlı Takip Sistemi) içinde yer alan Beslenme Dostu Okul Modülüne kayıtların yapılması. Her eğitim - öğretim yılı için Beslenme Dostu Okullar Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, Haziran ayının son iki haftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzde Beslenme Dostu Okullar Programı çalışmalarında görevli personeller ile yıllık değerlendirme toplantısı yapılarak toplantı raporunun Bakanlığımıza sunulması, Dr.Kürşad KIRAÇ (Uzman)-4628
Nimet AKKOCA (Ebe) -4656
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR*Özel gün/haftalarda (Dünya Kalp, Diyabet, Hipertansiyon, İnme, Böbrek ve Tuz Günü vb.) resmi yazışmaların yapılması, afiş/broşür basımının yapılmasının sağlanarak tüm 1.-2.-3. Basamak kurumlara gönderilmesinin sağlanması, İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastaneleri ve ilgili özel kurum/kuruluşlara resmi yazışmalar yapılması ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerinden halk/hizmet içi eğitimler talep edilmesi ve sonuçlarının toplanıp Bakanlığa resmi yazı ile bildirilmesi.
*Sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel aktivite, diyabet, yaşlılık konularında hizmet içi ve halk eğitimleri planlanması, organizasyonlarını sağlanması ve eğitim verilmesi. Bu konularla ilgili materyal dağıtımının sağlanması.
*Yeterli ve Dengeli Beslenme kurulunun organizasyonu ve yazışmalarının yapılması,
*“Konya Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı-Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı-Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı-Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı-Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı İl Kurulu” toplantılarının sekreteryası ile birlikte yapılmasının sağlanması, organizasyonu ve yazışmalarını yapılması ve çeşitli kurum/kuruluşlardan yetkililerden oluşturulan kurul üyelerinden alınan kararların bakanlığa bildirilmesi.
*Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlerin alınması, şube yazışmaları ve evrak takibi ve dağıtımının yapılması.
*Okulda Diyabet Programı kapsamında gerekli resmi yazışmaları yapılması hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerine resmi yazışmalar yapılması ve Diyabetli öğrencilerin bulunduğu okullarda tüm öğrencilere velilere öğretmenlere verilen eğitimlerin eğitim öğretim dönemi sonunda toplanarak Bakanlığa geri bildirimlerin yapılmasını sağlanması.
*Okulda Diyabet Programı kapsamında gerekli resmi yazışmaları yapılması hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri/Entegre Hastanelerine resmi yazışmalar yapılması ve Diyabetli öğrencilerin bulunduğu okullarda tüm öğrencilere velilere öğretmenlere verilen eğitimlerin eğitim öğretim dönemi sonunda toplanarak Bakanlığa geri bildirimlerin yapılmasını sağlanması.
Dr.Kürşad KIRAÇ (Uzman)-4628
Müşerref ŞAHİNGERİ (Ebe) -4657
Ülkü SATIRLI (Ebe)-4657
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR*Bölge Hastanelerinden gelen Hasta RS 20 takibi, veri tabanına girilerek hastaların saha ile koordinasyonunun sağlanması
*TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri) Toplantı ve Koordinasyonlarının sağlanması
*4721 sayılı TMK gereği kişisel koruma kararı takip ve koordinasyonu
*İntihar verilerinin İl Genelinden toplanarak veri tabanına girilmesi,
*ÇİM verilerinin aylık ve 6 aylık faaliyet raporlarının Bakanlığı bildirilmesi. Toplantı koordinasyonunun sağlanması.
*ÇPGD (0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı) takibi ve organizasyonlarının yapılması *6284 Sayılı Kanun kapsamında KYŞ (Kadına Yönelik Şiddet) verilerini ilçe sağlık müdürlüklerinden toplanması
*Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Programı ve programın takibi sekreteryası
*Birinci basamak OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu) aylık ve üç aylık verilerinin toplanıp HTS üzerinden Bakanlığa bildirilmesi.
*5395 Sayılı Kanun Çerçevesinde Çocuk Tedbir Karaları İle İlgili gelen bilgi yazılarının ilgili ilçe sağlık müdürlüklerine bildiriminin yapılması.
Dr. Kürşad KIRAÇ (Uzman)-4628
Ayşe YORGANCILAR (Ebe)-1038
Emine KÖFE (Ebe)-4614
Raziye DEMİR (ÇST))- 4634