Çevre Sağlığı Birimi
23 Ağustos 2021

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI, SOYADI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ*Genel yazışmalar
*Umumi hıfsızsıhha toplantıları iş ve işlemleri takibi.
*Arşiv takibi ve kontrolleri
*Cimer-dilekçe-şikayet vs. başvuruları takip-değerlendirme
*Personel izin-rapor takip ve işlemleri
Uzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Neşide NAZLI (Hemşire)- 4620
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ *Biyosidal ürün izin işlemleri
*Biyosidal ürün uygulayan yerlerin denetimi
*Biyosidal ürün uygulayıcı eğitim işlemleri
*Genel eğitim ve koordinasyon işlemleri
*İl-ilçe içme ve kullanma suyu numune alma takip işlemleri
*ÇED raporlarının incelenmesi sağlık koruma bandı
*Bağlı bulunan ilçelerin performanslarının takibi-düzeltici önleyici faaliyetler
*Biyosidal ürünler-ambalajlı sular PGD (piyasa gözetimi denetimi)


Uzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Hilal AKYOL (Gıda Müh.) - 4610
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ*ÇED raporlarının incelenmesi sağlık koruma bandı
*ÇED sistemi kontrolü
*Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri değerlendirmek.
*Görev alanı ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan toplantılara katılmak
*Çevre sağlığı ile ilgili projelerin çevre sağlığına uygun yapılıp yapılmadığı hk. görüş vermek.
*Çevre sağlığı ile ilgili projelerde kabullere katılmak
*Lejyoner hastalığı kontrol programı çalışmaları
*Yatırım izleme ve koordinasyon toplantılarına ve saha denetimlerine katılmak
*Bağlı bulunan ilçelerin performanslarının takibi-düzeltici önleyici faaliyetler
*Biyosidal ürünler-ambalajlı sular PGD (piyasa gözetimi denetimi)

Uzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Büşra ARISOY (Çevre Müh.) - 4605
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ*Biyosidal ürün izin işlemleri
*Biyosidal ürün uyg.yer. denetimi
*Biyosidal ürün uyglayıcı eğitim işlemleri
*Bölümüyle ilgili hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütme
*Depo-ayniyat-sarf takip işlemleri
*Biyosidal ürünler PGD (piyasa gözetimi denetimi)
*Bağlı bulunan ilçelerin performanslarının takibi-düzeltici önleyici faaliyetler
Uzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Mürsel TÜFEKÇİ (Veteriner Hekim) - 4616
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ
*İl-ilçe içme ve kullanma suyu numune alma takip işlemleri
*Coğrafi bilgi sistemi kontrol-analiz ve günceleme işlemleri
*ÇED raporlarının incelenmesi sağlık koruma bandı
*ÇED sistemi kontrolü
*Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri değerlendirmek.
*Cimer-dilekçe-şikayet vs. başvuruları takip-değerlendirme
*Depo-Ayniyat-sarf takip işlemleri
*Umumi hıfsızsıhha toplantıları iş ve işlemleri takibi.
*Bölümüyle ilgili Hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütme
*Bağlı bulunan ilçelerin performanslarının takibi-düzeltici önleyici faaliyetler
*Biyosidal ürünler-ambalajlı sular PGD (piyasa gözetimi denetimi)

Uzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Süleyman KALE (ÇST) - 4620
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ*Okul sağlığı hizmetleri-beyaz bayrakla ilgili çalışmalar
*Karbonmonoksit zehirlenmeleri farkındalık çalışmaları
*Lejyoner hastalığı kontrol programı çalışmaları
*İlçesi ile ilgili sağlık koruma bandı raporları
*Bölümüyle ilgili eğitim çalışmaları
*Depo-ayniyat-sarf takip işlemleri
*Biyosidal ürünler-ambalajlı sular PGD (piyasa gözetimi denetimi)
*Bağlı bulunan ilçelerin performanslarının takibi-düzeltici önleyici faaliyetlerUzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Taner AKCİ (ÇST) - 4615
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ*Doğal kaynak ve mineralli su izin ve denetim işlemleri
*Doğal kaynak sularından denetim ve kontrol numuneleri alma
*Ambalajlı su satış yerlerinin denetimi
*İlçesi ile ilgili sağlık koruma bandı raporları
*Kaplıca tesisleri izin işlemleri-denetim ve numune alma işlemleri
*Havuz ve yüzme suyu denetim ve numune alma işlemleri
*Depo-ayniyat-sarf takip işlemleri
*Yatırım izleme ve koordinasyon toplantılarına ve saha denetimlerine katılma
*Bağlı bulunan ilçelerin performanslarının takibi-düzeltici önleyici faaliyetler
*Biyosidal ürünler-ambalajlı sular PGD (piyasa gözetimi denetimi)
Uzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Fatih DOĞAN (ÇST) - 4605
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ*Doğal kaynak ve mineralli su izin ve denetim işlemleri
*Doğal kaynak sularından denetim ve kontrol numuneleri alma
*Ambalajlı su satış yerlerinin denetimi
*İlçesi ile ilgili sağlık koruma bandı raporları
*Kaplıca tesisleri izin işlemleri-denetim ve numune alma işlemleri
*Havuz ve yüzme suyu denetim ve numune alma işlemleri
*Bölümüyle ilgili hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütme
*Depo-ayniyat-sarf takip işlemleri
*Bağlı bulunan ilçelerin performanslarının takibi-düzeltici önleyici faaliyetler
*Biyosidal ürünler-ambalajlı sular PGD (piyasa gözetimi denetimi)
Uzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
İsmail SEVER (ÇST) - 4605
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ (Kalite Yönetim Hizmetleri)*İlçe Entegre Devlet Hastanelerinin Kalite Çalışmaları *Eğtim Faaliyetleri ve Yazışmalar *Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı İç Kontrol Çalışmaları *Sıfır Atık Projesi *Tıbbi Atık Beyan İşlemleri *TGAP Çalışmaları *Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı ÇalışmalarıUzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Huriye GÖKTÜRK (ÇST)-4617
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ (Çalışan Sağlığı Hizmetleri )*Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planları ve İSG Eğitimlerinin koordinasyon ve takip işlemleri
*Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde meydana gelebilecek iş kazalarının önlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve iş kazası süreçlerinin takibi
*İl genelinde meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yapmak;
*İl geneli meslek hastalıklarının kayıt, bildirim ve takip işlemleri ile birinci basamakta görev yapan hekimlere meslek hastalığı farkındalık eğitimleri düzenlemek;
*İlimiz genelinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na tabi faaliyet gösteren işyerlerine ekipler halinde ziyaretler yapmak.
*İlimiz genelinde faaliyet gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri bünyesinde kullanılacak gezici İSG araçlarının ruhsatlandırma, denetleme ve kayıt işlemleri;
* Karatay İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri biriminde iş güvenliği ve iş yeri hekimliği ile ilgili faaliyetler yürütülmesi;
Oktay SARIÇOBAN(Şube Müdürü)-4624
Bünyamin MACİT (Biyolog) - 4640
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ (Çalışan Sağlığı)* Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planlarının Hazırlanması;
* Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızda görev yapan personellerimize İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi;
* Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde meydana gelebilecek iş kazalarının önlemeye yönelik çalışmalar yapmak;
* İş kazalarının yasal sürelere riayet edilerek bildirim ve takip işlemleri
*İl geneli meslek hastalıklarının kayıt, bildirim ve takip işlemleri ile birinci basamakta görev yapan hekimlere meslek hastalığı farkındalık eğitimleri düzenlemek;
*İlimiz genelinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na tabi faaliyet gösteren işyerlerine ekipler halinde ziyaretler yapmak.
*İlimiz genelinde faaliyet gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri bünyesinde kullanılacak gezici İSG araçlarının ruhsatlandırma, denetleme ve kayıt işlemleri;
* Karatay İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri biriminde iş güvenliği ve iş yeri hekimliği ile ilgili faaliyetler yürütülmesi;
Oktay SARIÇOBAN(Şube Müdürü)-4624
Mustafa SARAÇ (Ç.S.T.İş Güvenliği Uzmanı) - 4623
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ (Çalışan Sağlığı)* İl genelinde meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yapmak;
* İl geneli meslek hastalıklarının kayıt, bildirim ve takip işlemleri ile birinci basamakta görev yapan hekimlere meslek hastalığı farkındalık eğitimleri düzenlemek;
* Aile Hekimlerimize yönelik kayıtlı nüfusun meslek bilgisi girişi ve meslek sorgusunun artırılmasına yönelik olarak çalışmalar
* Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde BEYAZ KOD ( 113 ) sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, kayıt ve hukuki süreçlerin takip çalışmaları yapmak
* İlimiz genelinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na tabi faaliyet gösteren işyerlerine ekipler halinde ziyaretler yapmak.
* Mesai saatleri harici ayda 30 saat İşyeri Hekimliği yapmak isteyen hekimlerin başvuru ve onay işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması;
* Mesai harici işyeri hekimliği ve hizmet verilen işyerlerinin kayıt ve takip işlemleri;
* Karatay İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri biriminde iş güvenliği ve iş yeri hekimliği ile ilgili faaliyetler yürütülmesi;
* Karatay İlçe Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren iş sağlığı güvenliği biriminin diğer kurum ve kuruluşlara verdiği hizmetlerin kontrol ve değerlendirme faaliyetleri.
Oktay SARIÇOBAN(Şube Müdürü)-4624
Hatice BARMAKSIZ ( Hemşire) - 4641
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ (Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Hizmetleri)*Basılı evrak takibi ve basın ile ilgili işlerin takibi
*Yeni Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ve Denetim Görevlileri Takibi
*Çalışma Hayatında Kadın *Erkek Fırsat Eşitliği Eğitimcisi
*CİMER başvurularının takibi
*Küresel Gençlik Tütün Araştırması (KGTA) anketini ilimizde düzenlemek *TUDEP SİSTEMİ TAKİP SORUMLUSU( İlimizdeki denetim görevlilerinin takibi)
Uzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Zekariya YILDIRIM (Sağlık Memuru) - 4733
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ (Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Hizmetleri)*4207 Sayılı Kanun Kapsamında İl Tütün Kontrol Kurulu faaliyet raporları hazırlamak
*ALO 184 İL SORUMLUSU(tütün denetimleri konusunda)
*31 ilçe Tablet PC ve tütün denetimlerinin takibi
*Basılı evrak takibi ve basın ile ilgili işlerin takibi
*Yeni Dumansız Hava Sahası Takip sistemi sorumlusu
*0*6 yaş Çocuğun Psikososyal gelişimini Destekleme Programı eğitimcisi
*Küresel Gençlik Tütün Araştırması (KGTA) anketini ilimizde düzenlemek
*Sigara Bırakma Polikliniğinin takip ve çalışmalarını yapmak
*Sigara bırakma ilaçlarının dağıtımını takip etmek
Uzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Tuğba ÇELİK (Ebe) -4728
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ (Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Hizmetleri)*Uçucu Madde Denetimlerinin Takibi
*Arşiv Çalışmaları
Uzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Ali SAYHARMAN (Sağlık Memuru) - 4637
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ (Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Hizmetleri)*SÜDGE (Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi) Takibi “2918 Sayılı Trafik Denetleme Kanununa istinaden” eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

Uzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Meryem KARAAL (Ebe) - 4612
Nihal KÜÇÜKBAŞOL(Hemşire) - 4742
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ (Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Hizmetleri)*Madde bağımlığı arındanma merkezlerine başvuran damariçi madde kullanıcılarının Viral Hepatit kontrolunun 6 'ay da bir Sağlık Bakanlığına bildirilmesi *AMATEM ve ÇEMATEM' de tedavi gören hastalara ait Tedavi Merkezi Bilgileri Formunun 3 Aylık periyotlarda Sağlık Bakanlığına Bildirimini yapılması *4721 Sayılı Türk Medeni Kanuna istinaden tedavi amaçlı kişisel koruma kararı mahkeme yazışmalarının takibi ve koordinasyonun sağlanması * Atıksu su analiz çalışmasında Hasatanelerde tıbbi amaçla kullanılan morfin miktarının İçişleri Bakanlığının belirlediği dönemlerde Türkiye Yeşilay Cemiyeti ,İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına bildirimini yapmak *Aile hekimleri ve Aile sağlığı Çalışanlarına verilecek bağımlılık eğitimlerinin koordinasyonu sağlamak *Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı hazırlamak *Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strajesi ve Eylem Planı İzlem Platformu veri girişi sorumlusuUzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Emine SÜRÜCÜ (Hemşire) - 4618
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ (Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Hizmetleri)*Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının koordinasyonu *Bağımlılıkla Mücadele Teknik çalışma kurullarının takibi ve koordinasyonu *Valilikten tarafından istenen Uyuşturucu Faaliyet Raporlarının 4'aylık periyotlarda İçişleri Bakanlığına göndermek üzere tüm kurumlardan istenmesi ve rapor haline getirilmesi *BMİKK Faliyet Raporlarının 6 'Aylık periyotlarda Sağlık Bakanlığına bildirilmesi. *Aile hekimleri ve Aile sağlığı Çalışanlarına verilecek bağımlılık eğitimlerinin koordinasyonu sağlamak *Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı hazırlamak *Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strajesi ve Eylem Planı İzlem Platformu veri girişi sorumlusu *Personel Özlük İşleri Yazışmaları
*Döner Sermaye Formları takibi
Uzm. Bio. Murat YILMAZ (Uzman)-4622
Fatih GÜMÜŞ (Sağlık Memuru) - 4625