İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi
23 Ağustos 2021

 FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI, SOYADI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIİZLEME DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİKDENETİM: *Yıllık ve ek denetim planlarını hazırlamak. Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve ALT BİRİMLERİN rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak. Denetim sonrası raporlar hazırlamak. Şikayet yönetimiDr.Ferah Nur Çavdarcı YAMAN (Uzman)-4914
Dr. Ercan Fatih ATAŞ (Doktor) -4730
Dr. Mahmut Sami OFLAZ(Doktor) -4699
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIİZLEME DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK*Akören, Ahırlı, Altınekin, Beyşehir, Bozkır İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek,
*TSİM girişlerini yapmak,
*İlgili ilçelerle gerekli yazışmaları yapmak,
*Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve diğer alt birimlerin rutin ve olağan dışı denetimlerini yapmak,
*Alt birimler (TSM-VSD-AÇSAP-Sağlık Evleri vb.) kuruluşların değerlendirme sonuçlarını takip etmek,
*Mesai denetimlerine katılmak.
*Periyodik İstatistik ve Brifing çalışmaları yapmak
Dr.Ferah Nur Çavdarcı YAMAN (Uzman)-4914 Mehmet Akın AVCI(Sağlık Memuru)-4720
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIİZLEME DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK*Halkapınar-Karapınar-Hadim- Hüyük,Ereğli İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek,
*TSİM girişlerini yapmak,
*İlgili ilçelerle gerekli yazışmaları yapmak,
*Merkez İlçelerde ASM ve Alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak,
*Mesai denetimlerine katılmak.
*Alt birimler (TSM-VSD-AÇSAP-Sağlık Evleri vb.) kuruluşların değerlendirme sonuçlarını takip etmek
*Başkanlığımıza ait kurumların sayılarını ilgili Başkanlığa bildirmek
*AÇSAP’ a müracaat eden kişi sayılarını her ay Bakanlığa bildirmek.
*CİMER ile ilgili iş işlemleri yürütmek.
*Periyodik İstatistik ve Brifing çalışmaları yapmak
*Aile Hekimliği Mesai Kontrol Denetimlerinin sekretaryasını yürütmek
Dr.Ferah Nur Çavdarcı YAMAN (Uzman)-4914 Kamile GÜRDAL (Tıbbi Sekreter)-4719
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIİZLEME DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK*Selçuklu İlçesinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek,
*TSİM girişlerini yapmak,
*İlgili ilçeyle yazışmaları yapmak,
*Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve diğer alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak,
*Mesai denetimlerine katılmak,
*Alt birimler (TSM-VSD-AÇSAP-Sağlık Evleri vb.) kuruluşların değerlendirme sonuçlarını takip etmek
*Bakanlığa aile hekimliği veri tablosunu 3 ayda bir bildirmek,
*Birim personelinin döner sermaye evraklarını düzenlemek.
Dr.Ferah Nur Çavdarcı YAMAN (Uzman)-4914 Binnur ALTINTAŞ(Hemşire)-4720
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIİZLEME DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK
*Cihanbeyli-Çumra-Çeltik-Kadınhanı-Ilgın,Derbent,Derebucak,Doğanhisar,Emirgazi,Güneysınır İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek,
*TSİM girişlerini yapmak,
*İlgili ilçelerle gerekli yazışmaları yapmak,
*Merkez İlçelerde ASM ve Alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak,
*Mesai denetimlerine katılmak.
*Alt birimler (TSM-VSD-AÇSAP-SAĞLIK EVLERİ vb.) kuruluşların değerlendirme sonuçlarını takip etmek.
Dr.Ferah Nur Çavdarcı YAMAN (Uzman)-4914 Ayşe TUNÇ(Ebe)-4722
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIİZLEME DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK*Meram ilçesinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek,
*TSİM girişlerini yapmak,
*İlgili ilçeyle gerekli yazışmaları yapmak,
*Merkez İlçelerde ASM ve Alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak,
*Mesai denetimlerine katılmak.
*Alt birimler (TSM-VSD-AÇSAP-SAĞLIK EVLERİ vb.) kuruluşların değerlendirme sonuçlarını takip etmek.
*Denetçi personel yıllık eğitim planlarının sekretaryasını yürütmek, personellerin görevlendirme Onay yazılarını yazmak
*Aile hekimliği uygulaması laboratuvarı tetkik ve sarf malzemesi giderlerini takip etmek
Dr.Ferah Nur Çavdarcı YAMAN (Uzman)-4914 Hacer KÖMÜRCÜ ŞAHİN (Ebe)-4662
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIİZLEME DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK*Akşehir, Sarayönü, Yunak, Kulu,Seydişehir ,Yalıhüyük, Taşkent, Tuzlukçu İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek,
*TSİM girişlerini yapmak,
*İlgili ilçelerle gerekli yazışmaları yapmak,
*Merkez İlçelerde ASM ve Alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak,
*Mesai denetimlerine katılmak.
*Alt birimler (TSM-VSD-AÇSAP-SAĞLIK EVLERİ vb.) kuruluşların değerlendirme sonuçlarını takip etmek
*Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Değerlendirme Çalışmalarının sekretaryasını yürütmek
*Karar Destek sistemini takip etmek.
Dr.Ferah Nur Çavdarcı YAMAN (Uzman)-4914 Hatice ÖNDER TELCİ (Ebe)-4721
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIİZLEME DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK*Karatay ilçesinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek,
*TSİM girişlerini yapmak,
*İlgili ilçeyle gerekli yazışmaları yapmak,
*Merkez İlçelerde ASM ve Alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak,
*Mesai denetimlerine katılmak.
*Alt birimler (TSM-VSD-AÇSAP-SAĞLIK EVLERİ vb.) kuruluşların değerlendirme sonuçlarını takip etmek.
*İç Kontrol Çalışmalarını yürütmek,
Dr.Ferah Nur Çavdarcı YAMAN (Uzman)-4914İlknur AKGÖL (Ebe)-4663