İl Kalite Koordinatörlüğü
24 Ağustos 2021

 FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI, SOYADI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜİL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ*Kalite Değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
*İl Düzeyinde Kalite Standartları iş ve işlemlerini yürütmek,
*İl Düzeyinde Klinik Kalite hizmetleri iş ve işlemlerini yürütmek,
*İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin Birim Performans hesaplamasını yapmak.
Dr.Muammer KUNT(Uzman)-4291
Emel KARABAĞ (Ebe)-4372