overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden biyosidal ürün uygulayıcı eğitiminin Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılacaktır.

Online teorik eğitim 18 Ocak-08 Şubat 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden ,
Uygulama eğitimi 15-20 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuru yaptığınız ilin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından,
e-sınav 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında  Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden ,
yapılacaktır.

Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi için 02 Ocak 2021 tarihine kadar bağlı bulunduğunuz İl’in İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-haberler/bi-yosi-dal-urun-uygulayici-egi-ti-mi-duyurusu.html