2022 Yılı Denetim Planı
29 Aralık 2021

İlimizde faaliyet gösteren ilçe sağlık müdürlükleri/toplum sağlığı merkezleri ve bağlı birimleri (AÇSAP, ÇİM, entegre ilçe devlet hastaneleri, halk sağlığı laboratuvarı, kanser kayıt merkezi, KETEM, sağlık evleri, sıtma birimi, TRSM, VSD, göçmen sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi, seyahat sağlığı birimi) ile aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimlerinin 2022 yılı Denetim Planı ekte sunulmuştur.  

2022 Yılı Denetim Planı.pdf