overlay

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HASTANELERDE VE ZORUNLU YAZ STAJLARINI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden staj başvuruları alınan öğrencilerden Kariyer Kapısı tarafından uygun görülen öğrenciler arasından Müdürlüğümüze bağlı hastanelerde ve 112 İstasyonlarında staj yapacak öğrencilerin isim listesi ekte sunulmuştur.

Müdürlüğümüzce sadece zorunlu staj başvuruları kabul edilmiş/edilecek olup sehven kabul edilen gönüllü stajlar da hastane tarafından iptal edilecektir.

Öğrenciler okuldan aldıkları staj evraklarını yerleştirildikleri hastanelere onaylattıracaklardır. Ayrıca hastanenin talep ettiği evraklar öğrenci tarafından imzalanacaktır.

Hastanelerin ve okullarının uygun bulduğu zaman diliminde stajlarını yapacaklardır.

COVİD-19 aşısı yaptıran öğrencilerin aşı kartlarını staj için kabul edilen sağlık tesislerine bildirmesi gerekmektedir.

Aşı olmamış öğrencilerimizin de staj için kabul edildikleri sağlık tesislerince verilecek olan STAJYER ÖĞRENCİ COVİD-19 PANDEMİSİNİN YARATTIĞI RİSKLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU’nu imzalamaları gerekmektedir.

 

Eksik evrakları bulunan öğrencilerin stajları iptal edilecektir.


1-STAJ DUYURUSU.docx
14.07.2021 YENİ STAJYER LİSTESİ.xlsx
3- 112 İSTASYONLARI STAJYER LİSTESİ.xls
BELGELER.doc