Toplum Sağlığı Birimi
24 Ağustos 2021

,FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI, SOYADI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞITOPLUM SAĞLIĞI*Entegre ilçe hastanelerinin iş ve işleyişlerinin yürütülmesi
*Entegre sağlık merkezleri iş ve işleyişlerinin yürütülmesi
*Sağlık evleri açılışı ve sağlık evleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
*Cezaevinde hükümlü ve tutukluların T.C. nüfus yükleme işlemlerini yapmak.
*Ceza infaz kurumuna ait Sağlık Hizmetleri verileri toplamak / takip etmek


Uz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ (Uzman) -4629 Mehmet Ziya GÜNER (Sağlık Memuru)-4717
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞITOPLUM SAĞLIĞI
*Sağlıklı Hayat Merkezlerinin açılışı, aylık çalışmaları ve SHM ile ilgili genel yazışmaları yapmak.
*Birim CİMER talep ve şikayetlerini almak.
*ASKOM dan gelen yazıları İlçe Entegre Hastanelere dağıtımı ve takibini yapmak
*Yerel Düzey Oprerasyon Planı işlemleri takibi
*Tutuklu ve Hükümlü şikayet ve talep takipleri
Uz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ (Uzman) -4629 Hayriye TATLI (Hemşire)-4715
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞITOPLUM SAĞLIĞI
*Birim Faaliyet Raporları Takibi
*Halk Sağlığı Laboratuarı yazışmaları
*Birimimiz ile ilgili TSM Ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yazışmaları
Uz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ (Uzman) -4629 Abdurrahman KESER (VHKİ)-4651
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞITOPLUM SAĞLIĞI*Koruyucu ağız ve diş sağlığı kapsamında yıllık eğitim planlaması, okullarda florürlü vernik uygulaması, diş taraması planlamalarını yapmak.
*İlçelerde yürütülen aylık faaliyetlerin (eğitim, ağız-diş taraması, florürlü vernik uygulamaları) ve dağıtılan materyallerin (diş fırçası-macunu, basılı materyaller) takibi ve HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi) girişlerinin yapılmasını sağlamak.
*Birime ait İç Kontrole ait çalışmaları ile yazışmalarını yapmak.
*31 ilçe sağlık müdürlüğü Muayene ve Danışmanlık hizmetleri aylık formlarını veri tabanına ekleyerek il icmalini HTS ( Hızlı Veri Toplama Sistemi) ne girmek.


Uz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ (Uzman) -4629 Kadriye DOĞAN (Tıbbi Sekreter)-4718
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞITOPLUM SAĞLIĞI
*Mobil sağlık hizmetleri için ekiplerin belirlenmesi, kurulan ekiplerin yıllık Hizmet planlarını ilçelerden almak, düzenleyip Bakanlığa göndermek. Mobil Sağlık Hizmetleri ile ilgili tüm işleri takip etmek ve plan doğrultusunda işleyişleri sağlamak.
*İlçelerde kurulan mobil ekiplerin haftalık çalışmalarını veri tabanına girilerek aylık bakanlığa bildirimini yapmak.
*İlçe SM/TSM’ lerin eğitimlerini veri tabanına girmek.
*Mevsimlik tarım işçilerine verilen hizmetlere yönelik, 1.Basamak Sağlık hizmetleri aylık formlarının toplanarak icmalinin çıkartılması ve HTS’ye (Hızlı Veri Toplama Sistemi) girilmesi.
*Birim arşiv işlemlerini yapmak.
Uz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ (Uzman) -4629 Fatma KOTAN(Ebe)-4715
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞITOPLUM SAĞLIĞI (Göçmen Sağlığı Hizmetleri)*Göçmen sağlığı merkezi sağlık personelini yerleştirme işlemleri,
*Göçmen sağlığı merkezi personeline ait özlük işlemleri
*Göçmen sağlığı personelinin izin-rapor işlemleri,
*Sıhhat projesine ait aylık çalışmaları yapmak,
*Göçmen sağlığı merkezlerine ait aylık çalışmaları yapmak ve Göçmen Sağlığı Merkezleri ile ilgili tüm hizmetleri Ankara ya bildirmek.
Uz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ (Uzman) -4629 Mehmet KAR(Sağlık Memuru)-4660 Rüstem YALÇIN(Sağlık Memuru)-4648
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞITOPLUM SAĞLIĞI (Göçmen Sağlığı Hizmetleri)*Göçmen Sağlığı Merkezlerini demirbaş malzeme planlama ve takibini yapmak. *Göçmen sağlığı personelinin izin-rapor işlemleri,
*Sıhhat projesine ait aylık çalışmaları toplamak, istatistiklerini tutmak ve bilgi notu oluşturmak.
*Göçmen sağlığı merkezlerine ait aylık çalışmaları yapmak ve Göçmen Sağlığı Merkezleri ile ilgili tüm hizmetleri bakanlığa bildirmek. *Yabancı uyruklulara ait covid istatistiklerini tutmak.
Uz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ (Uzman) -4629 Funda GÜRBÜZ (Hemşire) - 4723
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞITOPLUM SAĞLIĞI (Göçmen Sağlığı Hizmetleri) *Suriyeli ve yabancı sığınmacılara verilen birinci basamak sağlık hizmetleri maliyet analizi veri girişlerinin takibi ve icmali.
*Göçmen sağlığı merkezlerinin planlanması, açılış ve kapatma işlemleri ve ilgili yazışmaların yapılması.
*Göçmen Sağlığı Merkezlerini demirbaş malzeme planlamasını yapmak.
Uz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ (Uzman) -4629 Mustafa ÖZ(Sağlık Memuru)-4716
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞITOPLUM SAĞLIĞI*Koruyucu Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Yürütülmesi
Uz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ (Uzman) -4629 Dt. Yadigar Esen ŞENARAN
Dt. Meral DEMİRCİ
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞITOPLUM SAĞLIĞI*Meram-Karatay-Selçuklu İlçesine Ait Ölüm Defin Hizmetleri İşlemleriUz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ (Uzman) -4629 Dr.Mahir BÜYÜKGÖL-(320 4848)
Dr.Zübeyde KURU -(320 4848) Dr. Hasan YILDIRIM-(320 4848)
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞITOPLUM SAĞLIĞI*Ölüm defin birimindeki hizmetleri yürütmek.
*Ölüm bildirimle ilgili Kurum içi/Kurum dışı yazışmaları yapmak.
*Birime ait personel, izin-rapor, ayrılış-başlayış ve personele ait diğer işlemlerini yapmak.
*İlçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinin birime ait performans verilerinin her ay yazısını yazmak. *Her ay personelin döner sermaye ek-3 formunu düzenlemek ve takip etmek.
Uz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ (Uzman) -4629 Fatma SARIBAŞ (VHKİ)-4643
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞITOPLUM SAĞLIĞI*Ölüm, defin birimindeki hizmetleri yürütmek
Uz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ (Uzman) -4629 Ali YEŞİLYURT (Hizmetli) -4642