overlay

FAALİYETTE OLAN DİYALİZ MERKEZLERİNİN CİHAZ ARTIRIMI DUYURUSU

18/06/2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre, ilimizde faaliyette olan diyaliz merkezlerindeki hasta sayılarının artmasına paralel olarak cihaz arttırma gerekliliği ortaya çıkması halinde, buna yönelik talepler ilimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili Yönetmelik maddesinde belirtilen kriterler esas alınarak değerlendirilir.

İlgili Yönetmelik hükmüne göre faaliyette olan diyaliz merkezlerine cihaz ilave edilebilmesi, o ilin/bölgenin hasta/cihaz oranlarının değerlendirilmesine göre yapılmaktadır.

Bir bölgede cihaz arttırımı yapılabilmesi için o bölgede hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısının (hasta/cihaz oranı) dört veya üstü olması gerekmektedir.

İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 10/08/2018 tarihinde, ilimiz diyaliz hizmet bölgelerindeki cihaz arttırımı konusunu değerlendirmek üzere toplanmış ve ekteki kararlar alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

Komisyon Karar Tutanağı.PDF

Diyaliz Bölgeler Liste.pdf