T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Disiplin Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN ADI,SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIDİSİPLİN İŞLERİ BİRİMİŞikayet, ihbar ve müracaatlarla ilgili soruşturma başlatılması ve muhakkik tayini.Birim Sorumlusu Murat AYDIN ( 4047)
CİMER, BİMER ve SABİM’e yapılan nitelikli başvurular hakkında inceleme/soruşturma başlatılması.Sümeyye AKDAĞ
Müfettiş ve muhakkik raporlarında teklif edilen ceza ve önerilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılması. Furkan ERDOĞU (4130)
İstinabe yoluyla başka kurumlarca talep edilen ifadelerin alınması ve gönderilmesi.
Memur suçları ve disiplin hukuku konusunda Hastane idarecilerine ve ilgili birim çalışanlarına destek vermek.
Müstafi sayılmasına karar verilen personelin Valilik veya Kurumumuzdan onayının alınması.
Disiplin cezalarına yapılan itirazlarda dosyalarının hazırlanarak İl Disiplin Kuruluna sunulması.
Disiplin soruşturmalarının tetkiki ve usul eksikliklerinin giderilmesi.
Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kurumuzdan talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesi.
657 DMK ve 663 sayılı KHK kapsamındaki personelin disiplin cezalarının uygulanması, işlenmesi ve Kuruma gönderilmesi.
Personelin açığa alınma ve göreve iade işlemleri.
Personel hakkında yürütülen yargılamaların safahatının takibi sonuçlandırılması ve Bakanlığa bildirilmesi.
Mahkemelerce talep edilen bilirkişi görevlendirilmesi ve takibi.
Birimimizle ilgili Mahkemelerden talep edilen bilgi ve belgelerin temini
ve gönderilmesi.
Soruşturmacılara hukuki destek sağlanması.
Yüksek Disiplin Kuruluna intikal eden dosyaların hazırlanması ve takibi.
4483 sayılı Kanun Kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca yapılan ön incelemelerin tebligatı, kararların özlük dosyasına gönderilmesi ve yargı sürecinin takibi.
Türk Ceza Kanunu kapsamına giren suçlarda Valilik ve Kaymakamlıklara ön inceleme yaptırılması.