Özel Hastaneler Birimi
26 Ağustos 2021

FAALİYET PLANI GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK


BİRİM ADI


GÖREV TANIMI


İLGİLİ PERSONEL

 

SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

 


SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Hastaneler Birimi

1- Özel Hastane Ön İzin İşlemleri

2- Ön İzni Olan Özel Hastanelerin Ruhsatlandırma İşlemleri

3- Özel Hastane Açılış Ruhsatı Olan Özel Hastanelerin Faaliyete Başlama İşlemleri

4- Özel Hastaneler Hekim/Uzman Hekim Başlayış/Ayrılış İşlemleri

5- Özel Hastaneler Sağlık Personeli Başlayış/Ayrılış İşlemleri

6- Özel Hastanelerin Tadilat, Müşterek Teknik rapor, Kısmi Müşterek Teknik rapor ve proje onayı İşlemleri.

7- Özel Hastaneler Yatak Artırımı v.b. İşlemleri

8- Özel Hastaneler Adres Değişikliği,(Taşınma Olmadan)/ İl İçi İ Dışı Taşınma/ İsim, Sahiplik Değişikliği, Kadro Devri, Branş İlavesi Ve İptali İşlemleri

9- Özel Hastaneler Mesul Müdür/ Mesul Müdür Yardımcısı Başlayış/Ayrılış İşlemleri

10- Özel Hastaneler Radyoloji/Ftr/Nükleer Tıp Üniteleri Ruhsatlandırma/ uygulama eklenmesi ve cihaz ilavesi iş ve işlemler işlemleri

11- Özel Hastaneler GETAT Ünitesi Açılış/ Yıllık denetim planlama ve denetim işlemleri

12- Özel Hastaneler Branş İlavesi İşlemleri

13- Özel Hastaneler Hizmete/Ruhsata Esas Denetimleri

14- Özel Hastaneler Sağlık Hizmet Sunumu Şikayetleri İşlemleri (CİMER SABİM Dilekçe ile yapılan)

15- İcra Müdürlüklerince Bildirilen Özel Hastaneler İcra İşlemleri

16- Muvafakat (30 Gün Bildirimleri) İşlemleri

17- Bilgi Edinme, Hizmet Birleştirme (Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalıştığına Dair v.b.) İşlemleri

18- Özel Hastanelerde Görev Yapacak Yabancı Uyruklu Sağlık Personeli İşe Başlama ve çalışma süresi uzatma İşlemleri

19-Özel Hastaneler Evde Bakım Birimi/Saç Ekim Ünitesi/Obezite/Eximer Lazer Bölüm/Merkez açılış ve iptal iş ve işlemleri

20- Kapanan/ ruhsatı askıda olan Özel Hastanelerin arşivleri /mahkeme ve icra yazıları işlemleri ile ilgili iş ve işlemler

21- Özel Hastane Yoğun Bakım tescil, yatak artırma ve denetim işleri

22-2. Basamak ve 3. Basamak Hastane GETAT Müracaatlarının Değerlendirilmesi/ uygulama eklenmesi/ hekim ilavesi iptali işlemleri Açılış işlemleri

23-2. Basamak ve 3. Basamak Hastane GETAT Yıllık denetim planlama ve denetim işlemleri

24-Özel Hastanelere ait aylık ve yıllık istatistik verilerin tanzimi/bildirimi

25-Özel Hastanelerin HAP (Hastane Acil Afet Planı) kontrol ve değerlendirilmesi

26- Özel Hastanelerin afetlerde sağlık hizmetleri birimi ile koordineli HAP (Hastane Acil Afet Planı) tatbikatı değerlendirilmesi

27-Aylık SGK, Birim Performans, Hap Kitapçığı bildirimleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağ.Mem. Recep DAYI(4506)

 

Bil.Tek. Cumali BULDUK(4416)

 

Ebe Hümeyra AYYILDIZ(4402)

 

Hem. Gülsüm Gülperi TURGUT(4417)

 

 

 

 

 

1-SABİM Özel Hastane Birim Sorumlusu

2-CİMER Özel Hastane Birim Sorumlusu

 


Sağ.Mem. Recep DAYI

Bil.Tek. Cumali BULDUK

 

 

 

 

 

 

 

 


Özel Hastaneler Birimi

 • 1-Doktor Muayenehanesi Ruhsatlandırma/ Kroki Değişikliği, Adres Değişikliği, Tadilat İşlemleri
 • 2-Doktor Muayenehanesi Hizmete Esas / Ruhsata Esas Denetimleri
 • 3-Doktor Muayenehaneleri ile İlgili CİMER/SABİM Kanalıyla ya da Yazılı Olarak Yapılan Başvurular Üzerine İlgili Başvurunun Değerlendirilmesi İşlemleri
 • 4- Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkez/Ünite Açılış, Kroki Değişikliği, Hekim Ve Uygulama İlave, Rutin Denetimleri Tadilat İşlemleri, Ünite Kapatma İşlemleri
 • 5-Doktor Muayenehaneleri, Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkez/Ünite, Sağlık Kabinlerinde Sağlık Personeli Ve Diğer Personel Başlayış Ve Ayrılış İşlemleri
 • 6-Özel Tıp Merkezi Ön İzin İşlemleri/ Ruhsatlandırma İşlemleri/ Tadilat, Müşterek Teknik rapor, Kısmi Müşterek Teknik rapor ve proje onayı İşlemleri
 • 7-Özel Tıp Merkezleri İsim Değişikliği/Sahiplik Değişikliği İşlemleri/ Belediye Adres Değişikliği İşlemleri/ İl İçi İl Dışı Taşınma İşlemleri/ Kadro Devri İşlemleri/ Branş İlavesi ve İptali İşlemleri/ Cihaz ilavesi İşlemleri
 • 8-Özel Tıp Merkezleri Hizmete Esas/Ruhsata Esas Denetimleri
 • 9-Özel Tıp Merkezleri Mesul Müdür/ Mesul Müdür Yardımcısı/ Hekim, Uzman Hekim Sağlık Personeli Başlayışı Ve Ayrılışı İşlemleri
 • 10-Özel Tıp Merkezleri Radyoloji/Ftr/Nükleer Tıp Üniteleri Ruhsatlandırma İşlemleri
 • 11-Özel Tıp Merkezleri GETAT Ünitesi Açılış işlemleri/Uygulama eklenmesi/ iptali işlemleri/ hekim ilavesi/ iptali işlemleri

33- Özel Tıp Merkezleri GETAT Ünitesi Yıllık denetim planlama ve denetim işlemleri

34- Özel Tıp Merkezleri Şikayetleri İle İlgili İşlemler (Sabim-Cimer-Dilekçe v.b.)

35- İcra Müdürlüklerince Bildirilen Tıp Merkezlerinin İcra İşlemleri

36- Özel Tıp Merkezleri Görev Yapacak Yabancı Uyruklu Sağlık Personeli İşe Başlama İşlemleri

37- Kapanan/ruhsatı askıda olan Özel Tıp Merkezlerinin arşiv/mahkeme/icra yazıları iş ve işlemler

38- - Özel Müstakil Radyoloji Müesseseleri Açılışı ve Ruhsatlandırma İşlemleri

39- Özel Müstakil Radyoloji Müesseseleri İl İçi İl Dışı Taşınma İşlemleri/Belediye Adres Değişikliği İşlemleri / İsim Değişikliği İşlemleri/Cihaz ilavesi işlemleri

40-Özel Müstakil Radyoloji Müesseseleri Sağlık Personeli Başlayış /Ayrılış İşlemleri

41- Özel Poliklinik Ruhsatlandırma İşlemleri/Belediye Adres Değişikliği İşlemleri/ İsim Değişikliği İşlemleri/ Sahiplik Değişikliği İşlemleri /İl İçi ve İl dışı Taşınma İşlemleri

42- Özel Poliklinik Mesul Müdür ve Sağlık Personeli Başlayış Ve Ayrılış İşlemleri

43- Özel Poliklinikler Hizmete Esas /Ruhsata Esas Denetimleri

44-Güzellikten Dönüşen Polikliniklerin(GDP) Ruhsatlandırma İşlemleri/Poliklinik Belediye Adres Değişikliği İşlemleri /İsim Değişikliği İşlemleri/ Sahiplik Değişikliği İşlemleri/ İl İçi ve İl dışı Taşınma İşlemleri

45-Güzellikten Dönüşen Polikliniklerin(GDP) Sağlık Personeli Başlayış /Ayrılış İşlemleri

46-Güzellikten Dönüşen Polikliniklerin(GDP) Poliklinik Mesul Müdür ve Sağlık Personeli Başlayış/Ayrılış İşlemleri

47-Güzellikten Dönüşen Polikliniklerin(GDP) Poliklinikler Hizmete /Ruhsata Esas Denetimleri

48-Tıp Merkezi / Poliklinik bünyesinde açılacak Evde Bakım/ Saç Ekim ve GETAT gibi ünitelerin açılış denetim değerlendirme faaliyetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebe Kevser KARABİÇAK (4403)

 

VHKİ Muhammet ARAÇ (4562)

 

Ebe Selda ELA (4561)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI


Özel Hastaneler Birimi

 

 

Konya İl Sağlık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında, Özel Dt. Muayenehanelerinin, Özel Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ile Merkezlerinin açılması, faaliyetleri, denetimleri, faaliyetlerine son verilmesi ve diğer hususlara ilişkin faaliyetleri yürütmek;

 

1- Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği/ Merkezi/Muayenehanesi Ruhsatlandırma İşlemleri

2- ADSP/ADSM/Muayenehane Ruhsatname Yenileme /Kapanış İşlemleri

3- Özel ADSP, ADSM Mesul Müdür Başlayış/Ayrılış İşlemleri

4- Özel ADSP ve ADSM Diş Hekimi Başlayış/Ayrılış İşlemleri

5- Özel ADSP, ADSM ve Muayenehanelerde sağlık meslek mensuplarının başlayış/Ayrılış İşlemleri

6- Özel ADSP, ADSM ve Muayenehanelerde Diğer Personel Başlayış/Ayrılış İşlemleri

7- Özel ADSP, ADSM ve Muayenehanelerde Tadilat/Ünit Artırımı /Adres Değişikliği/Taşınma/İsim Değişikliği /Sahiplik Değişikliği /Uzmanlık Dalı İlavesi İşlemleri İşlemleri

8- SABİM, CİMER ve Dilekçe Şikâyetleri (Özel ADSP, ADSM, Muayenehaneler, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Yetkisiz Ağız ve Diş Sağlığı Sunumu) ile ilgili işlemler

9- ADSP/ADSM/Muayenehane Denetim İşlemleri

10- SGK’ya Başkanlığımızca Tespit edilen/Başlatılan Personellerin Aylık Bildirimini yapmak

11- Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

12- Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.

13- Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağ.Mem. Orhan KESGİN (4408)

 

Tıb.Sek. Hakime GARGI (4407)