Sağlık Hizmetleri Birimi
26 Ağustos 2021

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI, SOYADI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

SAĞLIK

HİZMETLERİ

BAŞKANLIĞI

SAĞLIK

HİZMETLERİ

BİRİMİ

*Özel-Kamu-Üniversite Diyaliz Merkezleri Ruhsatlandırma

*Özel-Kamu Diyaliz Merkezleri Adres Değişikliği, Proje Değişikliği

* Özel-Kamu Diyaliz Merkezleri İsim Değişikliği, Mesul Müdür Değişikliği VB. Değişikliği

*Özel-Kamu Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırımı

* Diyaliz Eğitim

* Diyaliz Resertifikasyon Sınav Başvuru

*Organ ve Doku Nakil Merkezleri Ruhsatlandırma

*Organ Nakli Etik Komisyonu Başvuru İşlemleri

*Otizm İş ve İşlemleri

*Tıbbi Laboratuvarların Ruhsatlandırılması İş Ve İşlemleri

*Entegre Hastane Laboratuvarlarının Ruhsatlandırılması

*Tıbbi Laboratuvarlar Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvarlardaki Mesul Müdür, Tıbbi Laboratuvar Birim Sorumlusu, Uzmanlık Dalı, Adres/Fiziki Mekan,

*Kurum/Kuruluş Veya Tıbbi Laboratuvar Adı, Tıbbi Laboratuvar Sahipliği Değişikliğinde Ruhsatlandırılması

*Basit Hizmet Laboratuvarlarına Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi

* Özel-Kamu-Üniversite Üyte Merkezi Denetimleri

*Üyte Merkezleri Personel Başvuruları

*Ön İzni Olan Üyte Merkezlerinin Ruhsatlandırma Başvuruları

*Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Denetimleri

*Bilimsel Araştırma İzinleri

*Hükümlü ile Yabancı Uyruklu Tedavi Görebilecek Kurum Talepleri

*Özel-Kamu-Üniversite Kan Merkezleri Ruhsatlandırma Başvurusu

*Özel-Kamu Kan Merkezleri Sorumlu Hekim ve Adres Değişikliği

*Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Sertifikalı Eğitim Başvuruları

*Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Sertifika Yenileme İşlemleri

*Yeni Hizmet Binasına Taşman, Yeni Açılan Ya Da Seviye Yükseltilmesi Gereken Kurumların Acil Servis Tescillerinin Yapılması

*Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Ruhsatlandırılması

*Evde Sağlık Hizmetleri Tescil İşlemleri

*Sağlık Tedbiri Kararları

*Özel-Kamu-Üniversite Yoğun Bakım Servisleri Tescil İşlemleri

*Palyatif Bakım Merkezleri Tescil İşlemleri

*Denetimli Serbestlik Biriminin Tescil İşlemleri

*Psikoteknik Merkezleri iş ve işlemleri

*Sabim-Cimer-Tedavi Talepleri

*Sağlık Turizm iş ve işlemleri

*Erişkin ve çözger Raporu İtiraz (İkinci hastane ve Hakem hastane) sevk,takip,teslim iş ve işlemleri

*TSK Raporları itiraz (İkinci hastane ve Hakem hastane) sevk,takip,teslim iş ve işlemleri

*Özel güvenlik Sağlık Kurulu Raporu İtiraz (İkinci hastane ve Hakem hastane) sevk,takip,teslim iş ve işlemleri

*Silah ruhsatı Raporu itiraz(İkinci hastane ve Hakem hastane) sevk,takip,teslim iş ve işlemleri

*Terör Kaza ve Yaralanmalara bağlı Sağlık Kurulu Raporu itiraz (İkinci hastane ve Hakem hastane) sevk,takip,teslim iş ve işlemleri

*Durum Bildirir Raporları itiraz (İkinci hastane ve Hakem hastane) sevk,takip,teslim iş ve işlemleri

*Engelli Sürücü Komisyonu iş ve işlemleri

*Sürücü Raporları İtiraz (İkinci hastane ve Hakem hastane) sevk,takip,teslim iş ve işlemleri

*Kamu Kurumları (Engelli-Durum Bildirir-Sürücü ve diğer sağlık kurulu raporları) (İkinci hastane ve Hakem hastane) sevk,takip,teslim iş ve işlemleri

Dr. Aslı Şule TIPIRDAMAZ YURTERİ (Uzman)-4377

M. Ufuk YEŞİL (Birim Sorumlusu)- 4363

Nuriye Çavdar(Hemşire)-4361

Kadir Saka (Sağlık Memuru)-4362

Güzide Gümüş Korkmaz (Ebe)-4369

Selda Kurt Göz (Tıbbi Sekreter)- 4368

Mehmet Gök (Tıbbi Sekreter)- 4368

Tuba Felhan (Tıbbi Sekreter)- 4364

Ş.M. Hakan Çetin (V.H.K.İ)-4319

Ümmü Yardımcı(A.T.T) -4405

Fatma Erol (Hemşire) -4563

Kezban Özkan (Hemşire) -4569

Neslihan ARIK-4405

İbrahim Çiçek (VHKİ)-4335

Ali Yetik (İşçi) -4330

Dilek Işık (Ebe) -4334

Melike Oğuz (Ebe) –4465