Personel Hizmetleri Başkanlığı Birimleri
03 Eylül 2021

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADI GÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI, SOYADI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERSONEL HİZMETLERİ
BAŞKANLIĞI
ATAMA VE PERSONEL BİRİMİ

-Dr. Emine KARABACAK (Uzman) - 4064
-Esra ERDOĞMUŞ AKDAĞ (Uzman) - 4063
DOKTOR ATAMA*4924 Sözleşmeli Personel Kura, Atama, ve İstifa İşlemleri
*Sözleşmeli Yöneticilerin İşlemleri
*Kadrolu Personelin Atama, İstifa, Tayin Başvuru İşlemleri
*İl İçi Atama İşlemleri
*İl İçi Mazeret Ataması İşlemleri
*İlk Defa Atamalarda Atamaya Esas Belgelerin Teslim Alınması Ve Bakanlığa Teslim Edilmesi İşlemleri
-Hasan Fehmi URGANCI (Tıbbi Sekreter) - 4065
-Mehmet DOĞRU (Hemşire) - 4503
-Çiğdem GÖNÜL BAŞTAN (Tekniker) - 4112
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ VE DİĞER PERSONEL ATAMA (657)*Kadrolu Personelin Atama, İstifa, Tayin Başvuru İşlemleri
*İl İçi Atama İşlemleri
*İl İçi Mazeret Ataması İşlemleri
*İlk Defa Atamalarda Atamaya Esas Belgelerin Teslim Alınması Ve Bakanlığa Teslim Edilmesi İşlemleri
-Ayşe Sultan AYAYDIN (V.H.K.İ) - 4035
-Ayten AŞIR (Bilgisayar İşletmeni) - 4237
-Zeynep BOLAT (Bilgisayar İşletmeni) - 4028
-Dilek CANBAZ (Sağlık Teknikeri) - 4017
-Burak Gürsel OLTULU (V.H.K.İ) - 4448
SÖZLEŞMELİ (45/A) VE SÜREKLİ İŞÇİ (663) PERSONEL ATAMA*45/A Sözleşmeli Personelin Atama İşlemleri
*4/B Sözleşmeli Personelin Atama, Sözleşme Yenilme ve İstifa İşlemleri
*Sürekli İşçi Atama İşlemleri
-Güner ÖZDEMİR (Sağlık Memuru) - 4211
-Murat POLAT (Bilgisayar İşletmeni) - 4212
-Ceyda DİKİLİTAŞ (Bilgisayar İşletmeni) - 4213
GÖREVLENDİRME*İhtiyaca Binaen Geçici Görevlendirme Yapılması İşlemleri
*İdarecilerin Vekalet Olurlarının Alınması
*Denetim Görevlendirmeleri
*Spor Görevlendirmeleri
*Filyasyon Görevlendirmeleri
-Rukiye ARSLAN SU (Tıbbi Sekreter) - 4024
-Mehmet İNAN (V.H.K.İ.) -4074
-Ercan DEMİR (Tıbbi Sekreter) - 4074
-Mükremin ÇELİKER (Sağlık Memuru) - 4167
-Fatma ÜREN (Sürekli İşçi) - 4541
PERSONEL HİZMETLERİ
BAŞKANLIĞI
ÖZLÜK BİRİMİ

-Hatice GÜNAYDIN (Uzman) - 4228
TERFİ - EMEKLİLİK - HİZMET BİRLEŞTİRME*Terfi İşlemleri
*Emeklilik İşlemleri
*Vefat İşlemleri
*Hizmet Birleştirme İşlemleri
*Hizmet Borçlanması İşlemleri
*Asalet Tasdiki İşlemleri
*Yeşil Pasaport İşlemleri
*Soyadı Değişikliği İşlemleri
*Fiili Hizmet Süresi Zammı Yazışmaları
*Sendika İşlemleri
*Personel Kimliği İşlemleri
-Abdullah KARATAŞ (Şef) - 4215
-Mehmet CEMALLAR (V.H.K.İ.) - 4037
-Hasan ÇALIŞKAN (V.H.K.İ.) -4096                                     
-İsmail BAŞ (Sağlık Teknikeri) - 4058
-Mehmet Zahid CAVGA (Şef) - 4126
-Mustafa Emre AKDAĞ (Sağlık Memuru) - 4158 
İZİN-RAPOR*Yıllık İzin İşlemleri
*Mazeret İzni İşlemleri
*Aylıksız İzin İşlemleri
*Hastalık ve Refakat İzni İşlemleri
*Askerlik İşlemleri
*Fenne ve Usule Uygunluk İşlemleri
-Hatice GÜNAYDIN (Uzman) - 4228
-Feride BİROL (V.H.K.İ.) - 4046
-Mustafa AY (Hizmetli) - 4083
-Alime DURAN (Sağlık Memuru) - 4083
-Seçil KAFALI (Sağlık Teknikeri) -4502
-İsmail YAKUT (Hizmetli) - 4289
-Mümine ÖZBEK (Sağlık Teknikeri) - 4289
DOSYALAMA*Birimlerden Gelen Evrakların Dosyalanma İşlemleri
*Tayin İle Gelen Personel Dosya İşlemleri
*Tayin İle Giden Personel Dosya İşlemleri
*Kurum İçi Personel Özlük Dosya Düzenleme İşlemleri
*Mal Bildirim Beyanı İşlemleri
-Ayşe ERDOĞAN (Araştırmacı) - 4496
-Nafi ALTUNOK (V.H.K.İ.) - 4122
-Bayram Ali İLHAN (Memur) -4434
-Muhammed DOĞAN (Teknisyen) - 4116
-Taner BOLAT (Memur) - 4353
-Nihal AĞIN (Sağlık Teknikeri) - 4293
-Melek SOYLU TÜRK (Sürekli İşçi) - 4293
PERSONEL HİZMETLERİ
BAŞKANLIĞI
EĞİTİM HİZMETLERİ BİRİMİ

-Hatice GÜNAYDIN (Uzman) - 4228
 *Konya il merkezi ve ilçelerinde görevli aday personelin hazırlayıcı ve temel eğtim sınavlarını yapmak*-Erol KURT (Tıbbi Teknolog) - 4082
-Ümmü ALADAĞ (V.H.K.İ.) -4039
-Hatice AFŞAR KES (Ebe) - 4208
-Hatice Nur EVRENSEL (Sürekli İşçi)- 4039
*Konya il merkezi ve ilçelerinde görevli personelin il içi ve il dışı eğitim talepleri ile ilgili gerekli yazışmalanını yapmak
* Konya il merkezi ve ilçelerinde sağlık alanında eğitim-öğretim yapmakta olan ortaöğretim, fakülte, yüksekokul öğrencilerinin diplomalarını tescil etmek. 
*Konya il merkezi ve ilçeleri ile Türkiye ve yurtdışındaki öğrencilerin Sağlık Müdürluğa'ne Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarındaki Stajlarını yönetmek
*Konya il merkezi ve ilçelerindeki sağlık personellerinin Uzaktan Eğitim Sistemi ile Lisans Tamamlama Programında öğrenim görenlerin staj, diploma teslimi ve benzeri işleri yürütmek
*Kapanan 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesi ve Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Mezunlarının iş ve işlemlerini yürütmek
.* Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilerek gönderilen sertifikaların takibini yapmak
* Sağlık Bakanlığı  tarafindan personele yönelik yapılması planlanan eğitimlerin, Müdürlüğümüze Bağlı Kurum ve Kuruluşlara duyurusunu yaparak, katılımını sağlamak   
*Konya il merkezi ve ilçelerinde görevli personelden ders görevi almak isteyenlerin görevlendirilmesini yapmak   
*Sağlık Müdürlüğünce yapılması planlanan eğitimlerin takibini yapmak
* Müdürümüz tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
PERSONEL HİZMETLERİ
BAŞKANLIĞI
DİSİPLİN İŞLEMLERİ BİRİMİ

-Dr. Sakine DİRİKOLU BUĞRUL (Uzman) - 4056                                                                                                                     
 *Disiplin ceza işlemleri
* İnceleme/Araştırma ve Soruşturma işlemleri
*Tebliğat işlemleri
*4483 sayılı kanun kapsamında yapılan ön inceleme işlemleri
*SABİM/CİMER başvuru işlemleri
-Murat KARA (Sağlık Memuru) - 4130
-Sümeyye AKDAĞ (Tıbbi Sekreter.) - 4130
-Murat AYDIN (Sağlık Memuru) -4047
-Elif SARIKAYA  (Hemşire) - 4239
-Emel AKSOY( Ebe) - 4238