T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görevlendirme Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN ADI,SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIPERSONEL GÖREVLENDİRME BİRİMİUzm. Özkan GÜBEŞ
Personel Görevlendirme Birim Sorumlusu
310 40 26
İhtiyaca binaen geçici görevlendirme yapılması,İdarecilerin vekalet olurlarının alınması,denetim görevlendirmeleri,spor görevlendirmeleri ve idarece yapılması uygun görülen emirler.
MEHMET İNAN : 310 4049
MENDERES ŞAŞMAZ: 310 4074
GÜNER ÖZDEMİR: 310 4167
DERYA MELİKE BAHADUR :310 4015
RUKİYE ARSLANSU: 310 4024