T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aktif Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN ADI,SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIAKTİF BİRİMİBakanlığımızca (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü/Aktif Büro) e-posta yoluyla gönderilen, İlimizdeki sağlık kurum ve kuruluşlarının (Kamu, özel ve üniversite) personel durumlarının tespit edilmesi amacıyla elektronik ortamda toplanan veriler toplanır.Uzm. Özkan GÜBEŞ (AKTİF BİRİMİ)
Tel: 310 40 26
İlimizdeki sağlık kurum ve kuruluşlarının (Kamu, özel ve üniversite) personel durumlarının tespit edilmesi amacıyla elektronik ortamda toplanan veriler,aktif tabloya işlenerek her 15 (onbeş) günde bir bakanlık makamına sunulur. NURETTİN BAĞRIAÇIK : 310 4215
Bakanlık personeli tarafından ilimizdeki hastane başhekimleri rasgele aranır ve verilerin doğruluğu teyid edilir ve tarafımıza bilgi verilir.Doğru olan veriler il Müdürümüzün onayına sunulur ve imza altına alınır.MUHAMMET ARAÇ: 310 4215
SPTS (Sağlık Personeli Takip Sistemi) programına veri girişinin sağlanması ,tüm Üniversite ve Özel sağlık kurumlarındaki kulanıcılara şifre verme işlemlerinin yapılması ve veri girişlerinin düzenli yapılması için koordinenin sağlanması.Valilik ve diğer kurumlara hazırlanan sunularda kullanılmak üzere Üniversite-özel ve bakanlık personel sayılarının tanzim edilerek,istenilen verilerin bu kurumlara gönderilmesi.