T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

CİMER-SABİM Koordinatörlüğü

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN
ADI,SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞICİMER -SABİM KOORDİNAÖRLÜĞÜCİMER başvurularına ait işlemler ile birim ve alt birimlerindeki başvuruların takip ve denetimini yaparak bu birimlerdeki kullanıcılar arasında koordinasyonu sağlanması.Koordinatör HÜLYA DEMİR
Tel: 310 40 42
CİMER Başvurularının yasal süre içerisinde (15-30 gün) sürede cevaplanmasının sağlanması,
Alt birimlerde yapılan CİMER kullanıcı değişikliklerinin üst yazı ile Konya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bildirilmesi ve yeni kullanıcıların tanımlanması işlemlerinin yapılması.
Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından kuruma gönderilen SABİM başvurularının takibi, başvuruların ilgili olduğu birimlere (Tüm Başkanlıklara, İlçe Sağlık Müdürlüklerine, Hastanelere, Entegre Hastanelere ve diğer alt yetkili kullanıcılara eş zamanlı olarak) sevk işlemlerinin yapılması,
Başvuruların en kısa sürede cevaplanmasının takibi ve cevapların onaylanarak Sağlık Bakanlığı SABİM Koordinatörlüğüne geri bildirimlerin yapılması,
SABİM Başvurularının en kısa süre içerisinde cevaplanmasının sağlanması, süresi geçen başvurular için rutin olarak sözlü hatırlatmalar yapılmaktadır.
Alt birimlerde yapılan işlem ve SABİM kullanıcı değişikliklerinin takibi ve sistem üzerinden yeni kullanıcıların tanımlanması işlemleri.
Konya Valiliği Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden gelen başvuruların takibi, ilgili birimlerle EBYS üzerinden yazışma yapılarak başvuruların cevaplanması ve Muhtar Bilgi Sistemine cevapların kaydedilmesi.
İçİşleri Bakanlığı Valilik Açıkkapı Sistemi üzerinden gelen başvuruların takibi,ilgili birimlerle EBYS üzerinden yazışma yapılarak başvuruların yasal süre içinde cevaplanması ve Açık Kapı Sistemine kaydedilmesi.