T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Cihaz Birimi

Güncelleme Tarihi: 30/06/2020TIBBİ CİHAZ BİRİMİ
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ 
Sağlık Hizmetleri, İlaç Ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri BaşkanlığıTıbbi Cihaz BirimiKamu sağlık tesislerinde tıbbi hizmet alımlarım planlamak.Birim Sorumlusu
Saim ALAN - 310 44 18

Sedat DAĞ-4418
Filiz ŞEF-4426
Şakir BAĞIRIC-4425I
Hülya KESER-4427
5324 sayılı kozmetik kanununa istinadenKozmetik Üretim Yerleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Standartlarına uygun hale getirtmek, Bakanlığımızdan gelen yazılarda istenilen iş ve işlemleri yapmak ve faaliyette bulunan kozmetik firmaların denetimi ve kontrolleri sağlanarak, kozmetik ürünlerle ilğili  piyasa denetimi gözetimi yapmak 
Medikal Gaz Depolama ve Satış Yerlerinin Denetim ve Koordinasyonu Bakanlığımızdan gelen yazılarda istenilen iş ve işlemleri yapmak
Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ile malzemenin üretildiği ve depolandığı iş yerlerinin mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığının izlenmesi, denetiminin yapılması, yaptırımların uygulanması işlemleri ile açma, nakil ve kapatma işlemleri yapmak. 
Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi sarf malzemelerinin uygunluğunu ve kullanım şartlarının gözetlenmesi, sağlık hizmetinde kullanılmasının sağlanması işlemlerini yürütmek.
Tıbbi cihaz satış yerleri ile ilgili kayıtların tutulmasının sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikayetleri değerlendirmek. 
Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasının sağlanması, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi ve bunlarla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.
Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek.