T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Meslekleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 30/06/2020SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ 
Sağlık Hizmetleri, İlaç Ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri BaşkanlığıSağlık Meslekleri Birimiİşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak.Birim Sorumlusu
Şb.Md.Mustafa DEVECİ-310 43 21

Fatma GELGEÇ-4368
Mehmet GÖK-4368
İlgili mevzuat gereğince tüm sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarını uygulamak.
Psiko-teknik merkezleri ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış kapanış, denetleme iş ve işlemlerini yürütmek.
Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek.
Sağlık Kabini Açılış ve Ruhsatlandırma İşlemleri
Ruhsatsız ve faaliyet izin belgesi olmayan kuruluşların mühürleme,kapatma ve ruhsatlandırma işlemleri
Şikayet Başvuruları