T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

Güncelleme Tarihi: 30/06/2020HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Bağlı Olduğu BaşkanlıkBirim AdıGörev TanımıPersonel Bilgileri
Sağlık Hizmetleri, İlaç Ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri BaşkanlığıHasta Hakları İl Koordinatörlüğüİl genelinde hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik Bakanlık politikalarıçerçevesinde çalışmalar yapmak, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hastaların sosyalihtiyaçlarına yönelik hizmetleri yürütmek, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerini uygulamak.Birim Sorumlusu
(Uzman) Dr.Mehmet İshak MAZI-310 44 99

Dt.Muhammedülemin ATMACA-4486
Sos.Çal.Salih KARİP-4487
Hem.Hülya MERCAN-4487
Hem.Mümine YAVUZ-4487
Sağlık hizmeti ile ilgili her türlü başvuru ve şikâyeti değerlendirmek vesonuçlandırmak.
Gizlilik kararı yazıları (Mahkeme Kararları)
Beyaz kod istatistiği