overlay

DÖNER SERMAYE KOMİSYON SEÇİMİ

28.11.2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.12.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” in üçüncü bölüm 14 üncü maddesi çerçevesinde 2019 yılı İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu teşkili sebebiyle;

a) Tabip personel arasından bir temsilci,

b) Hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru arasından bir temsilci,

c) Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetler sınıflarını temsilen bir temsilci;

    Seçimi yapılacaktır.

Müdürlük Makamından alınan 08.01.2019 tarihli 18577870-869-E.42 sayılı Makam Onayına istinaden; il merkezi haricinde görev yapan personelin, iş yoğunluğu, ulaşım sorunu ve ilgili görev yerlerinde hizmet aksamasına sebebiyet vereceğinden, Döner Sermaye Komisyon üyelerinin il merkezinde görev yapan personeller arasından seçilecek olup;

Döner Sermaye Komisyon seçimi için aday olmak isteyenler 01 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar dilekçe ile müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir.

Döner Sermaye Komisyon seçimi için oy kullanma 05 Şubat 2019 Salı günü saat 09.00’da başlayıp, 16.00’da sona erecektir.