overlay

ÖNEMLİ DUYURU (TABELA VE YÖNLENDİRMELER HAKKINDA)

Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığımız tarafından hazırlanan kurumsal kimlik çalışması kapsamında Bakanlığımız logosu değişmişti.

Söz konusu logo değişimi nedeniyle Bakanlığımız Kurumsal Kimlik Kılavuzu güncelleme çalışmaları, öncelik arz eden bölümler dikkate alınarak sırasıyla yapılmaya devam etmektedir.

Kurumsal Kimlik Kılavuzunun tabela ve yönlendirmeler bölümü “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında hazırlanarak anılan web sitesi sayfasında yayımlanmıştır.

Hizmete giren yeni tesislere ait tabelalar, güncellenen kılavuzda belirtilen standartlar çerçevesinde hazırlanacaktır.

Tabela ve yönlendirmeler bölümünü indirmek tıklayınız