overlay

‘Sağlıkta İş Güvenliği Kültürü’ Konulu Panel Düzenlendi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeni ile ‘Sağlıkta İş Güvenliği Kültürü’ konulu panel düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele, Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Peker, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sadi Sümer, Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kara ve SGK İş Kazaları Bildirim Şefi Hatice Alkan konuşmacı olarak katıldılar.

‘Sağlıkta İş Güvenliği Kültürü’ konulu panelin açılış konuşmasını yapan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, İl Sağlık Müdürlüğü olarak her alanda gündemi takip etmek ve en iyiye ulaşabilme adına eğitim, bilgilendirme, panel ve sempozyumlara önem verdiklerini vurguladı. İş sağlığı ve güvenliği gibi son derece önemli bir konuda bilgilerin güncellenmesi ve eksikliklerin fark edilmesi adına düzenlenen panelin önemine de değinen Prof. Dr. Koç, “Eğitim, insanın her yaşta ihtiyaç duyduğu bir alandır. İnşallah panelimizin sonunda İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilerimizi güncelleyerek, gereklilikleri ve eksikliklerimizi fark edip onları tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Prof. Dr. Koç, “İş sağlığı ve güvenliği haftası nedeniyle düzenlemiş olduğumuz programa verdikleri destek ve katkılar nedeni ile hocalarımıza teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Ahmet Peker’de yaptığı konuşmada 2013 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı kanun ile birlikte ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ alanında olumlu değişikliklerin Türkiye’de de görülmeye başlandığını ifade etti. Prof. Dr. Peker, “Yasalardaki dinamik adımlarla ivme kazanan bu gelişmeler ne yazık ki uygulamada istenilen seviyelere bir türlü ulaşamamıştır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çaba ve çalışmalara iş dünyasından gerekli katkıların sağlanamadığını görüyoruz” dedi. 6331 Sayılı kanunun beraberinde 19 ayrı yeniliği de beraberinde getirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Peker, “İş sağlığı dediğimiz zaman iş yerlerinde kazalara ve meslek hastalıklarına neden olabilecek potansiyel durumların ortadan kaldırılması ya da etkilerinin azaltılması ile ilgili çalışmaları ifade etmekteyiz. İnsan yaşam alanının olduğu her yerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili potansiyel problemler ve tehditler mutlaka vardır” şeklinde konuştu.

Özellikle hizmet sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin arzu edilen seviyelere ulaşmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Peker, “Hizmet sektöründe bu konuya çok önem vermeliyiz. Hastalığa veya kazaya neden olabilecek potansiyel durumları engelleyecek tedbirlerin alınması durumunda bizler teorik olarak meslek hastalıklarının tamamının önlenebileceğini kabul ediyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Ahmet Peker, ‘Dünyada ve ülkemizde iş güvenliği’ başlıklı sunumunu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sadi Sümer, ‘6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanması’ başlıklı sunumunu, Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kara, ‘Sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimi’ başlıklı sunumunu son olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu İş Kazaları Bildirim Şefi Hatice Alkan’da ‘İş kazası ve meslek hastalığı E-bildirim sistemi bildirim süreleri’ konulu sunumunu katılımcılarla paylaştılar.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg